'Menetmek' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "menetmek" şeklindedir.

Bitişik yazılmasının sebebi; sonunda Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü (ayın ve hemze) olan kelimeler etmek, olunmak fiilleriyle birleşik fiil kurduklarında bitişik yazılmasıdır.

Menetmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Yasaklamak, engel olmak demektir.

Menetmek kelimesiyle örnek cümle

"Bildiğim bir şey varsa o da patronun odanızdan dışarıya çıkmayı size menettiğidir." (Sait Faik Abasıyanık)