Meşiah yolda!

Hem, “Mehdi”, “Mesih” diye konuşuyoruz da, Sabatay Sevi’den bu yana kimse “Mesih”lik iddiasında bulunmadı. Şimdi Mesih’in zuhurunun yakın olduğunu söyleyen hahamlar çıktı. Haham Yaakov Zisholtz, Rabbi Haham Chaim Kanievsky’nin kendisine “Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini” söylediğini aktardı. Kabbalist bir Kahin olan Kanievsky İsrail’deki ultra Ortodoks Yahudi cemaatinin en iyi birkaç hahamından biri. Yahudiler tek bir blok değil. Seçimlerde gördük. Dünyaya hükmettiklerini söylüyorlar, kendi tabanlarına hakim değiller. Dine bakışlarına gelince çoğu ırkçı ya da seküler, ateist, agnostik filan. Dindarların bir kısmı Rabbi, bir kısmı için din gelenekten ibaret. Bir kısmı için din ideoloji ve politikanın aracıdır..

Yahudi düşmanlığını da kendileri örgütlerler. Bu şekilde birliklerini dışa tehdit üzerinden sağlarlar ve kendi cemaat yapıları onlar için güvenli bir alan oluşturur. Dünya’da 20 milyon Yahudi, cemaat olarak Ferisi’ler, Saduki’ler, Anani’ler, Samiri’ler diye gruplara ayrılmıştır. Bunların da inançları arasında oldukça farklılıklar vardır. Mesela Sadikî’ler, Ferisi’lerin aksine Ahiret’e, Meleklere, Kader’e, Mesih’in geleceğine ve Talmut kitabına inanmazlar.

İsrailoğulları için 12 Kabileden söz edilir ama Kaybolan on kabile daha var: Reuven, Simon, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Zevulun, Yisahar, Efraim ve Menaşe’nin yarısıdır. Bunlar kuzeydeki İsrail Krallığını oluşturuyorlardı ve bu krallık Kral Şelomo’nun ölümünden sonra Yehuda Krallığından ayrılmıştı. MÖ 722’de İsrail Krallığı Kral Şalmaneser önderliğindeki Asurluların eline geçti.

Bugünkü  Tevrat’a göre, Yahudi geleneğinde 12 ata, “İsrail” olarak bilinen ata peygamber Ya’kûb’un iki karısı (Lea ve Rahel) ve iki cariyesinden (Bilha ve Zilpah) olan on iki oğlunu ifade eder. Ruben, Şimeon, Levi ve Yahuda, Lea’nın oğullarıdır. Bilha’nın Dan ve Naftali adında iki oğlu olur. Zilpa da Gad ve Aşer’i doğurur. Daha sonra Lea’nın da İssakar ve Zebulun adında iki oğlu daha olur. Rahel’in de bir oğlu olur. Ona Yusuf ismi verilir. Hz. Yakub’un kızları da var ama bugünkü Tevrat bunlardan sadece birinin adını verir, o da Dina’dır.. Hz. Yakub Kenân’a  dönünce  Rahel bir oğul daha doğurur. Fakat doğumda vefat eder.. Ancak oğlu yaşar. Yakub AS ona Bünyamin adını koyar. İsrail’in 12 sıptı Yakub’un 10 ve Yusuf’un 2 oğlunun isimleriyle adlandırılır.

Burada Yahudilerin “Meşiah”tan söz etmeleri Hristiyanlarla da teolojik anlamda bir hesaplaşmanın eşiğine geldiklerini gösteriyor. Mesih ve Meşiah, iki ayrı kişiliktir. Mesih Hristiyanlıkta haşa Allah’ın mücessem şeklidir. Yahudilikteki mecazi “Allah’ın oğlu” ifadesi, Hz. İsa’nın şahsında Hristiyanlar tarafından cismani hale getirilmiştir. Hz. İsa Beni İsrail’e gelen bir peygamberdir ve Kur’an-ı Kerim O’ndan Mesih olarak söz eder.

Hristiyanlarla Müslümanlar arasında da Mesihiyet konusunda farklı inanışlar sözkonusudur. Onlar bedeni çarmıha gerilen “Rab İsa”nın Anti Chirist’lerle savaşmak ve kuzularını kurtarmak için geri dönüşüne inanırken, Müslümanlar Hz. İsa’nın Çarmıh’a gerilmesini kabul etmezler. O, Hz. Muhammed(SAV)’ın gelişini müjdeleyen bir müjdecidir. Tabii Müslüman dünyada bir de Mehdi konusu var. Hristiyanların “Anti Christ”i  Deccal’i karşılarken İslam dünyasında Deccaliyet Şeytani farklı bir kişiliğe bürünür. Müslümanlar Yecüc-Mecüc’den, Melheme-i Kübra’dan söz  ederler, Hristiyanlar Armagedon ve Gog-Magog’dan söz ederler. 3 inanış da “emanet sandığı”na gönderme yapar ama sadece İslam’da Dabbetül Arz vardır.

Rabbi,  Kabbalist Haham Chaim Kanievsky, Haham Yaakov Zisholtz’a ayrıca diyor ki;

“…Kurtuluş süreci çok hızlı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamak üzeredir. İnsanların doğru zamanda doğru bir yol takip etmeleri için dikkatli, cesur, sakin ve kararlı olmaları gerekir. Her nesil için bir uyarıcı gelmiştir. Bu, bu uyarıcıların sonuncusudur. Mesih’in gelişi çok yakın. Bu son şansı insanlığın. Gog ve Magog’u hatırlayın. Çok yakında gelecek olan budur. Şu anda, durum tahmin edebileceğinizden daha kritik..”

Daha başka uyarılarda da bulunmuş bu yaşını aşan kahin ve çevresindekiler bu mesajı kendi tabanlarına yayıyorlar.  Bu Kahin ülkesinde saygı gören ve itibar edilen biri. Kehanetleri Yahudi toplumunda her zaman ilgi uyandırmış ve verdiği mesajların gerçekleştiğine inanan geniş bir izleyici kitlesine sahip. O İsrail’in kuruluşundan bugüne adından en çok söz edilen ve itibar gören biri. Celile Denizine ilişkin hahamın kehanetleri var. Mesih geldiğinde Celile Denizinin dolu olacağını söyledi. Rabbi Kook’un bu açıklamasından bu yana birkaç hafta içinde Celile Denizi dolu olacaktır. ”

Haham, seçim öncesi İsrail’in  bu son seçimde de bir hükümet çıkaramayacağını söylemişti. Zisholtz, “Bize manevi alemde gösterilen şekli ile mevcut duruma göre İsrail seçimlerinden sonuç alınamayacak. Bize gösterilen bölgede şiddetli   bir savaş olacak” dedi. Hahamlar on yıl kadar öncesinde de Benjamin Netanyahu’nun Mesih Dönemi’nden önce İsrail Devleti’nin son başbakanı olacağını söylemişlerdi.

Yani, bölgede gerilim üst seviyede. Suudi Arabistan’da ilginç olaylar yaşanıyor. Prensler tek tek tutuklanırken, Lübnan ekonomik olarak iflas ettiğini açıkladı. Dahası petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticileri zor durumda bıraktı. Dünya ekonomisindeki daralma borsada şok düşüşlere sebeb oluyor.

Bu arada İsrail Hükümeti, hahamların çağrısı üzerine, Korona bahanesi ile İsrail’e giriş çıkışları durdurdu. Kabbalist hahamlara göre Meşiah’ın gelişi için İsrail’in kapılarının kapatılması gerekiyordu. Bu arada Suudilerin Kâbe’ye giriş-çıkışları kapatmalarının ardından İsrail’in bu yönde bir karar alması, dikkat çekici.

Derdimiz azdı, bir de bu çıktı. Haydi hayırlısı. Selâm ve dua ile..

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali ER
Ali ER - 2 ay Önce

Başlangıç, bu pazartesi.

banner5