Mihmandar ne demektir? Mihmandar kelimesinin kökeni nedir? Mihmandar kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Mihmandar ne demektir?

Demagoji nedir? Demagoji nedir?

Değerli misâfirleri, resmî konukları ağırlamak, gezdirmek ve onlara kılavuzluk etmek gibi işlerle görevli olan kimse.

Misâfir kabul eden, konuk ağırlayan kimse.

TDK'ye göre anlamı

Konukçu.

Mihmandar kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir. Misafir anlamındaki "mihmân" (Farsça) ve mâlik olan anlamındaki "dār" (Farsça) kelimelerinin terkibinden meydan gelmiştir.

Mihmandar kelimesiyle örnek cümle

Mihmandar, bölgedeki tüm kültürel yapıları ayrıntılı bir şekilde misafirlere anlattı.