İkinci Kadir gecesi olarak bilinen Mi'rac Kandili bugün kutlanacak. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) yedi kat yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gece olarak bilinir. Peki, Mi'rac Kandili'nde ne oldu?

Mİ'RAC NE DEMEK?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.

Erbaş: İslam, meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez Erbaş: İslam, meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez

Miraç Kandili Hazreti Muhammed 'in Allah'ın emriyle Burak isimli semavi bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’yakadar yapmış olduğu gece yolculuğuna , oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşmasıp Allah’ın huzuruna vardığı geceye denir.

Mİ'RAC GECESİNDE NE OLDU?

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmiştir.

Ebu Talip’in ve Hatice validemizin vefatı ile çok hüzünlenen, müşriklerin üç yıl süren ablukası ve Tâiflilerin saldırıları karşısında daralan Hazreti Muhammed ve Müminler, bu mi’rac olayı ile muhteşem bir teselliye ve ihsan–ı İlâhîye nail olmuştur.

Müslümanların Mekke şehrinden Medine şehrine göçtüğü Hicret'ten bir yıl veya on yedi ay öncesinde, Recep Ayı'nın 27. Gecesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) önce Mescid-ül Haram'dan Kudüs'e yani Beytü'l Makdis'e götürülür. Bu aşama Kur'an-ı Kerim'de gece yürüyüşü anlamına gelen isra kelimesi ile adlandırılır.İkinci aşamada ise Hz. Muhammed (a.s.m) Beytü'l Makdis'ten Allah'u Teala'nın huzuruna doğru yolculuğa başlar. Peygamber Efendimiz'e Peygamberliğin müjdelenmesinden 8 sene sonra gerçekleşen hadisede Müslümanlara namaz müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın huzuruna yükselirken birinci semada Hz.Adem (a.s),ikinci semada Hz. Yahya ve Hz. İsa (a.s),üçüncü semada Hz.Yusuf (a.s),dördüncü semada Hz. İdris (a.s),beşinci semada Hz. Harun (a.s),altıncı semada Hz. Musa (a.s) ve son olarak yedinci semada Hz. İbrahim (a.s) ile görüşmüştür. Peygamber Efendimiz, ismi geçen peygamberlere imamlık etmiş ve namaz da kıldırmıştır.