'Mirasyedi' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "mirasyedi" şeklindedir.

−dı (−di /−du / −dü, −tı/ −ti /−tu /−tü) ekiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Mirasyedi ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse.

Mecaz anlamıyla, çok savurgan kimse demektir.

Mirasyedi cümlesiyle örnek cümle

"Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi." (Necati Cumalı)