Mısra-ı Berceste nedir?

Mısra-ı berceste, seçkin dize. Söyleniş güzelliği, mazmun yeniliği ve anlamın dolgunluğu ile yazıldığı manzumenin içinden ayrılıp tek başına meşhur olan yetkin mısralara verilen addır. Bir berceste mısra , çoğu zaman bir şiir kıymetine yükselebilir. Koca Ragıp Paşa , "Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir." diyerek bu tür mısraların bir esere bedel olduğunu imâ etmiştir. Kadim şairler, berceste mısra söylemeyi önemli bir meziyet saymışlardır.

Berceste mısraların meraklısı çoktur. Söz konusu mısralar asırlardır şiir severlerin hafızalarında yer etmiş, dilIerde dolaşmıştır. Son yüzyılda içinde, berceste mısralar diyebileceğimiz örnekleri içeren mısra seçkileri dahi hazırlanmıştır.

Berceste mısra örnekleri:

Ne beslersin bu teni, sinde kurt kuş yer gider.

(Yunus Emre)

Hâtırda zevk dilde safâ tende yok mecâl.

(Naîl-i Kadim)

Sitem hep âşinâlardan gelir bîgâneden gelmez .

(Nâbi)

Çesmini gördüm unuttum derdi  de dermanı da
Şeyh Galib)