Mitlerin özellikleri

En önemli ve eleyici özelliği “kutsal” olması. Bu özelliği diğer özellikleriyle de oldukça bağlantılıdır.

 • Kutsal bir şey doğal olarak herhangi bir yerde söylenmez.
 • Mekanı özeldir.
 • Zamanı özeldir. (güz zamanı, akşam vakti vs. gibi)
 • İcrasına özel katılımcılar (herkes katılamaz, özellikle doğru anlayacağı düşünülenler davet edilir.)
 • Özel icracı. Seçilmiş ve o işin geleneksel anlamda eğitimini almış kişi tarafından icra edilir. 
 • Bu özellikler Mitleri efsaneden, hikayeden ve benzerlerinden ayırır.
 • Arkaik toplumların ürünleridir.

Mitler ne işe yarar?

 • Arkaik toplum için neyin nasıl yapılacağını öğretir. Davranışlarına model teşkil eder.(Yaratılışla ilgili olduğu içindir, bir şeyin nasıl yaşama geçtiğini ya da bir davranışın kurumun çalışma biçiminin nasıl oluştuğunu anlatır dolayısıyla insana özgü her tüm anlamlı eylemlerin örnekliklerini oluştururlar.)
 • Arkaik toplum için anlam dünyası oluşturur.
 • Arkaik toplum için mitsel öyküyü hatırlamak zorunda olmakla birlikte onu tekrar yaşayabilme imkanı vardır. Modern insan için “olayların geri dönüşsüz olması arkaik toplum insanı için bir şey ifade etmez.
 • Mit dünyada varoluşu anlama ve anlatma çabasıdır. İlahi olanın dünyevi ifadesidir.
 • Mit yalnızca anlatmaz aynı zamanda yaşatır.
 • Yapma zorunluluğu getirir.(ahlak ilkelerini,doğru saydığı kabuller)

Mitlerin konularına göre tasnifi

 • Kozmogoni mitleri: Evrenin dünyanın yaratılışlarını ele alır. Pek çoğu kozmogoni mit ile başlar.
 • Antropogoni mitleri: İlk insan kimdir, nerede nasıl yaratıldı, ilk toplumun atası nasıl yaratıldı bunları ele alır.
 • Eskatoloji mitleri: Dünyanın,insanlığın sonu nasıl olacak, sonrasında neler olacak bunları anlatır.
 • Etiyoloji mitleri: Bir unsurun, eşyanın, maddenin ya da herhangi bir şeyin kökenini ve ilk olarak nasıl ortaya çıktıklarını anlatan mitlerdir.
 •  Teogoni mitleri: Tanrıları konu edinen ve onları anlatan mitlerdir.