Mizanpaj ne demektir?

Mizanpaj, kelime anlamı olarak gazete dergi gibi yayınlarda sayfa düzenidir. Görsel sunum, mizanpaj (sayfanın düzenlenmesi) ve kompozisyonlar üretmek anlamındadır.

TDK'ye göre anlamı

Sayfalama demektir.

Mizanpaj kelimesinin kökeni nedir?

Fransızcada sayfa dizimi anlamındaki "mise en page" ifadesinden dilimize geçmiştir.

Basın-yayında mizanpajın önemi

Gazetecilikte ve dergi sayfalarında haber kadar önemli bir unsur da okuyucuya hangi mesajın en iyi şekilde nasıl aktarılacağını tayin etmektir. Mizanpaj veya sayfa düzeni denilen bu çalışma kişileri etkilemekte ve haberi ya da verilmek istenen mesaja odaklanmayı sağlar. Sağlam bir mizanpaj ve düzenli bir içerik yayın organlarının önemini artırır.