Monetarizm (parasalcılık) nedir?

Ölü coinlerde ciddi artış! Sayıları 1700'ü geçti! Ölü coinlerde ciddi artış! Sayıları 1700'ü geçti!

Monetarizm (parasalcılık) nedir?

Bir ülkenin tüm ekonomisinin, para kaynağının denetimi, yani dolaşımdaki para veya kredi maliyeti üzerinden yönetilebileceğini savunan bir iktisadi kuram. Politikanın temel kaldıraçları içinde, dolaşımdaki parayı arttıran veya azaltan merkez bankası operasyonlarını, kredi satışları ile banka borçlanmalarını teşvik etmek ya da etmemek için arttırılıp düşürülen faiz oranlarını, bankalar ve başka kurumlarca verilen borçları hükümetin doğrudan denetlemesini sayabiliriz. İktisatçılar, monetarist (parasalcı) politikaların-örneğin mali politikayla kıyaslandığında- iktisadi etkinliği düzenlemedeki göreli etkenliği konusunda birbirlerinden farklı görüşlere sahiptirler.
Ayrıca, monetarist politikaların odak noktası olan kredi maliyeti, kredi denetimi ve dolaşımdaki para miktarına verilen öncelik konularında farklı bakış açıları vardır.