Monizm ne demektir, neyi savunur?

Monizm ne demektir, neyi savunur?

MEB, eğitim istatistiklerine kolay erişim imkanı sağlıyor MEB, eğitim istatistiklerine kolay erişim imkanı sağlıyor

Tüm varlıkların eninde sonunda tek bir kategoriye bağlanabileceğini ifade eden felsefi kuramdır.
Sosyolojide, tarihsel materyalizm gibi kuramlar sık sık monist etiketiyle anılmıştır. Monizm terimi, daha gevşek biçimde, tek bir açıklayıcı faktöre büyük önem atfeden nedensel değerlendirmeler için kullanılır.