Müessir ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Dokunaklı

  2. Etkili

  3. eskimiş kimya. Etken.

Müessir kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Müessir, tesir kelimesnin ism-i fâ'il hâlidir.

Müessir kelimesiyle örnek cümle

"Cümlelerin altında hafif müessir bir eda vardı." (Ruşen Eşref Ünaydın)

Sai ne demektir? Sai kelimesnin kökeni nedir? Sai ne demektir? Sai kelimesnin kökeni nedir?

"Akşamın hissî saatinde bu türkü ne derin bir surette müessirdi!" (Hamdullah Suphi Tanrıöver)