Müfrit ne demektir? Müfrit kelimesinin kökeni nedir? Müfrit kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Müfrit ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Bir şeyi haddinden, gereğinden fazla yapan, aşırıya, ifrâta kaçan kimse
  2. Aşırı, çok fazla, mübâlağalı

Müfrit kelimesinin kökeni nedir? 

Taraça nedir? Kelimenin kökeni nedir? Taraça nedir? Kelimenin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Aşırıya kaçmak anlamındaki "ifrat" kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.
 
Müfrit kelimesiyle örnek cümle

Müfritler bunun bizi zaafa düşüreceğini ileri sürüyorlar, mûtedillerse gönderilmesini istiyorlardı (Hâlide Edip Adıvar)