Muhammed Ali Es-Sabuni kimdir?

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep kentinde doğdu.

1952 yılında Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun olmuştur.

El-Alimiyye diplomasını almaya hak kazanan Es-Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu. Sonradan Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kalmış ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.

Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etmiş, bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirmiş ve Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.

Safvetü't Tefasir (Tefisrlerin özü) kitabının da yazarıdır.

19 Mart 2021 yılında Türkiye'nin Yalova kentinde hayata veda etmiştir.