Muhayyel ne demektir?

 Zihinde canlandırılan, hayal edilen, hayal ürünü olan demektir.

Muhayyel kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçada hayal etmek manasındaki "tahyîl" kelimesinden türetilmiştir.

Muhayyel kelimesi ile örnek cümle:

Görün ey sevdiğim sen / Ki bir Çin kâsesinden / Gülümser bir resimdin / Muhayyel sevgilimdin. (Yahyâ Kemal)