Muhtekir ne demektir?

Metaları, ihtiyacın çoğaldığı; fiyatın arttığı dönemde fahiş fiyatlardan satış yapan, vurguncu, spekülatör demektir.

Muhtekir kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçada malı pahalıya satmak için saklamak anlamındaki "ihtikar" kelimesinden türetilmiştir.

Muhtekir kelimesi ile örnek cümle:

Muhtekir kāfilesiymiş, ne edep var ne hayâ / Aç, sefîl inleyerek can veredursun dünyâ  (Mehmet Âkif)