banner5

08.12.2017, 15:45

Müjdeler Olsun! Başkentleri değil! Başkabirleri olacak!

Yaratıcımız, yaşatıcımız ve yöneticimiz Allah’ımıza (cc) hamd, başöğretmenimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, canımız ana ve babamıza, mü’min kardeşlerimize ve Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun..

Devlet-i Ali Osman’ın zevale uğrayarak, Filistin topraklarını kaybetmemizin 100. yılındayız! 9 Aralık 1917 tarihi, 100 yıllık hasret ve işgalin başladığı hazin gündür! Kutsal Şehir Kudüs-ü Şerif’in ve bağrında taşıdığı Mescid-i Aksa Harem-i Şerifinin 1967 yılında bir ‘’savaş oyunuyla’’ elimizden çıkmasının ve Siyonist İsrail rejiminin işgaline uğramasının ise 50. Yılındayız!

O Kudüs-ü Şerif ki; beş vakit namazlarımızın tahiyyatlarında kendisine salat ve selamlar arz ettiğimiz atamız, Halil’ullah (Allah’ın Dostu), Hz. İbrahim’in (as) emanetidir! 

O Kudüs-ü Şerif ki; neslinden gelen Hz. İshak, Hz.Yakub, Hz.Yusuf, Hz.Musa, Hz.Süleyman, Hz.Davud  ve yine yahudilerin ihanetine uğrayan Hz. İsa(cümlesine selam olsun) Peygamber Efendilerimizin kutsal emanetidir!

İffet ve ahlak abidesi Hz. Meryem (r.a.h) annemizi ğaliz, azgın Yahudilerin saldırılarından koruyan temiz şehirdir Kudüs!

Kutsalını ve izzetini koruma adına; Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya (selam olsun yüce nebilere) Efendilerimizin, Yahudilerce kör testerelerle mübarek başlarının ve vücudlarının ortadan kesilmesine şahid olmuş hüzün şehridir Kudüs!

Zebur ve İncil adlı İlahi Kitabların İndirildiği Kutsal Mekan, vahyin merkezlerindendir Kudüs!

Ve Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’de etrafı Mübarek kılınan ama Yahudilerin yıkmaya yemin ettikleri ilk Kıblemiz, Mescid-i Aksa Harem-i Şerifi’ni muhafaza eden aşkın pusulasıdır Kudüs!

Önderimiz ve Son Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafamızın (sav) İsra ve Mi’rac yolculuğuyla kıyamete kadar bize emanet ettiği mucize beldedir Kudüs!

Peygamberimizin emanetinin ilk hizmetkarı, Hz. Ömer’in (ra) engin adaletiyle savaşsız teslim aldığı Rabb’in Şehridir Kudüs!

Haçlı işgali sürerken, geceleri uykuyu kendine haram eden şarkın en sevgili sultanı, Hadim’ul Haremeyn Selahaddin Yusuf Eyyubi’nin fetih rüyasıdır Kudüs!

Ayn Calut’ta Moğol’u yenip, zalime had bildiren, Kıpçak bir köleyken Mısır’a sultan olan Rukneddin Aslan Baybars’ın özgür şehridir Kudüs!

Uğruna tahtını feda eden, dedemiz sultan II. Abdulhamid’in Davasıdır Kudüs!

Selam olsun sana ey Kudüs!

Selam olsun seni ve Mescid-i Aksa Harem-i Şerifi’ni korumak için Malıyla ve Canıyla nöbette olanlara!

Mekke-i Mükerreme’den sonra yeryüzünün İkinci Mescid-i, Mescid-i Aksa Harem-i Şerifi’miz için gerekirse savaşa hazır olanlara!

Siyonist İsrail’in, Suud ve Mısır uşaklığı ve ABD himayesinde Kudüs’ü Şerif’i Başkent İlan etmesiyle, Mekke-i Mükerreme’yi Başkent yapması arasında hiçbir fark yoktur!

Bu sebeplerle;

susarsak ve gereken tedbirleri acilen alamazsak sıra, yutulmaya hazır lokmalar haline getirilen Suriye, Irak ve  Ortadoğu’nun tüm ülkeleri gibi Türkiyemize ve en sonunda Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere’ye gelecek!

Siyonistlerin ve içimizdeki halkına kral kesilen uşaklarının, Kudüs’ü işgalci İsrail’in Başkenti ilan etmeleriyle, yüz yıllık Büyük Ortadoğu Projesinin amacı olan Büyük İsrail İmparatorluğu’nun ilanını tüm Dünya’ya duyurdular!

Bu Şeytani İmparatorluğun sınırları Fas Devleti ile Pakistan Devleti ve arasındaki halkı Müslüman tüm ülkeleri kapsamaktadır!

Arzu Mev’ud (Yahudilere Tanrıları Yahova’nın vaad ettiğine inandıkları Kutsal Topraklar) ideallerini gerçekleştirmek için;

Önce içimizde beslediğimiz Sabataist dönme hainler eliyle Osmanlı’nın yıktırılması, Halifeliğin kaldırılmasıyla başsız bırakılmamızın ve devrimlerle İslam Medeniyetinin yasaklatılarak  nemelazımcı şuursuz bir toplumun oluşturulmasıhep bu ihanet planının gerçekleşmesi içindi!

Birinci Cihan Harbiyle Osmanlı’yı ve Başımız Hilafeti yıktırtan Masonlar, İkinci Cihan Harbiyle de  Yahudileri zoraki göçlerle Filistin’e yerleştirterek bugünkü işgallerini sağladılar!

Şimdi de çıkarmayı planladıkları 3. Cihan Harbiyle, Büyük İsrail İmparatorluğunu ilan etmeyi hedefliyorlar! Tam yüzyıldır bu Siyonist ihanetlere maşalık yapanlar ve bunları  putlaştırıp hâlâ alkışlayanlar ellerine kına yaksınlar!

İsrailoğulları’nın amaç ve hedeflerine engel gördükleri asıl ve tek ülke Türkiye’dir.

Onun için ülkemizi daima kontrol altına alma çabalarına girdiler! Kudüs-ü Şerif, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere yollarını İsrail’den önce yasaklayan ilk iktidar CHP iktidarıydı! 1951 yılında Şehid Adnan Menderes iktidara gelinceye kadar tek bir Müslüman bu Mukaddes Beldelere  gidemedi!

Ki, Siyonist İsrail rejimi İslam Coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanarak kuruluşu ilan edildiğinde ilk tanıyan halkı Müslüman olan ülke CHP iktidarı döneminde Türkiye olmuştu!

Bu Beldelere ve İslam Medeniyetimize sahip çıkan ve Savunma Sanayimizi kurmaya çalışan hükümetleri de İsrail’i koruma ve kuvvetlendirme adına Silahlı ihtilallerle tasfiye ettiler! En son 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, İsrail’in önünü açmak için yapılan bir teşebbüstü!

Tehlike büyük!  Tehlike kapıda!

Tüm Müslümanların; vatanları, canları, namusları ve nesilleri büyük Şeytan ve baş terörist İsrail’in bu kirli emelleri sebebiyle tehlikededir!

Müslüman ülkelerin çoğunda Yahudi kökenli Sabataist dönme Krallarişbaşındadır!

Bütün Müslüman ülkeler imtihandadır!

Başta İsrail Düşmanlığıyla dillere destan, “racon kesmekten başka” hiçbir meziyetini görmediğimiz İran ve bugünkü Lübnan Hizbuşşiası samimiyet testindedir!

Yemen’de, Suriye’de ve Maliki eliyle Irak’ta  Müslüman kardeşlerine yaptığı saldırıları acaba şimdi Siyonist İsrail rejimine karşı başlatacaklar mı?

Türkiye ile İran başta olmak üzere İslam Ülkelerinin İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısında el ele vererek acilen aşağıdaki kararları almalarını bekliyoruz!:

-Kudüs-ü Şerif, Filistin’in başkenti ilan edilmelidir

-İsrail’e deniz ve hava sahaları acilen kapatılmalıdır!

-Kudüs-ü Şerif’in, Siyonist İsrail’in İşgaline onay veren ABD’li Kovboy Haydut Trump’ın kararına karşı Müslüman Ülkeler; başta İsrail olmak üzere, ABD ve diğer destekçi ülkelerin elçiliklerini kapatmalı ve elçilerini geri çekmelidirler!

-İsrail, ABD ve destekçi ülkelere ekonomik ambargo uygulanmalıdır! 

-Ürettiklerine boykot kararı almalıyız!

Şimdi Müslüman Ülkelerin, Ebrehe’lere karşı Ebabil Kuşu olmak için birlik ve kardeşlik zamanı!

Irkçılık, Mezhebçilik, Mezhebsizlik, Particilik gibi Siyonistlerin taktırttığı atgözlüklerini atma zamanı!

Şimdi Müslümanlar olarak Ebrehe’lere karşı Savunma Sanayimizle, Medyamızla, Ticaretimizle, Siyasetimizle, Eğitim ve Kudüs-ü Şerif’i kurtarma seferberliğiyle Siccil taşı olma zamanı!

Allah (c.c), Siyonist, İşgalci, Baş terörist İsrail’in ve tüm destekçilerinin sonunu Firavun’un sonu eylesin!

Kudüs-ü Şerif’i ve Filistin topraklarını Siyonistlerin Başkenti değil sadece Baş Kabri eylesin!

Kabirlerini ellerimizle kazdırtsın!

Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa Haremi Şerifi’nin muhafızları olan hepimizi daim muzaffer eylesin!

Müjdeler olsun ki, Vallahi Siyonist işgal rejimi kendisiyle beraber, ABD ve uşakları Kralların sonunu ilan etmiştir!

‘’Ümitvar olunuz! İstikbal İslam’ın ve Müslümanlarındır!’’

Müjdeler olsun!

Yeni Şehid adaylarına!

Bayram var!

Sana ağuşunu açan Kutlu Nebi’n var!

Kutsal Miraç Seferberliğiyle Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa Haremi Şerifinin emanetçisi Sevgili Peygamberimizin (sav) müjdesi var!

Taş konuştu!

Sadık’ul Va’dul Emin ( her sözü doğru) Ahmed, Mahmud, Muhammed’in (sav), Siyonist işgal rejiminin sonunun yakın olduğuna dair muştusu var! Müjdesi var!

O müjdeler neler mi?

Salı akşamı saat 21:00’da Akit TV Canlı yayını MİLLİ DİRİLİŞ Programında konuşmak ve buluşmak üzere  İnşaAllah!

İçimizdeki malum Masonik dönmelerin talimatlarıyla, yüz yıl evvel Pazar’a çevirdikleri Cuma’mızın tekrar tatil olması ve Hilafet Merkezi İstanbulumuzun Fethinin sembolü, mahsun Ayasofya’mızın acilen açılması dileğiyle, Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selâm ve dua ile..

Yorumlar (11)
HULUSİ KARCI 2 yıl önce
DİLLERİNİZE sağlık canım hocam. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN, NE GÜZEL ANLATMIŞSINIZ, OKURKEN GÖZLERİM DOLDU. Hürmetle ellerinizden öpüyorum canım hocam.
Sami sümer 2 yıl önce
Süper Allah razi Olsun hocamdan
Mahmut Kurt 2 yıl önce
Amin Amin Amin
Ümid varız gerçekleşene karar’da olmaya çalışmaya devam edeceğiz.
Allah razı olsun Şevki Hocam.
Harun Uzel 2 yıl önce
Allah razı olsun Hocam. Filistin için umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. İnanıyoruz ve kazanacağız inşaAllah.
Osman köseoğlu 2 yıl önce
15 temmuzda yapamadıklarını bu sefer vatandaşla başkanın arasını açmakla başaracaklar gibi gözüküyor yalnızlaştırmakla halkin gözünü boyayarak Abdulhadıte yapılanın aynısını başkana yapmayı pılanliyorlar bu oyunu göremeyenler ıraklılar gibi siz saddami indirin size demokrasi getıreceğiz dediler şimdi irak halki bir saddam gitti bin saddam geldi halk perişan pişmanlık fayda vermiyor bizde vatan hainleri iktidarı üçürüma doğru çekmekte burda iktidarında hataları yok değil fakat sesını yukarı duyuramıyorlar benzetmek gibi olursa AKP TİTANİK misalidir motorlar su aldı çarptığı FETO buz dağini dağıttı dağıtmasınada fakat kendiside yara almiş bu halde yüzmektedir. Allah bize yardim ederse batmadan limana ülaşaçağiz en büyük bela sadakakiyi ezip geçemez buna inanıyoruz.
Nesrullah Özdemir 2 yıl önce
Şimdi Müslüman Ülkelerin, Ebrehe’lere karşı Ebabil Kuşu olmak için birlik ve kardeşlik zamanı! Allah Razı Olsun Hocam bence en büyük eksiğimiz islama inanmış Allah’tan korkan ve Allahı seven insanlarımız inandıkları Allah’ı , tabi oldukları dini ve gereklerini bilmiyorlar ondört asırdır dinimizi kulaktan kulağa ne öğrenmişlerse biraz ŞAMAN biraz müslüman ve daha çok şirk içinde yaşıyorlar. “BEN GİZLİ BİR HAZİNEYDİM BİLİNMEK MURAD ETTİM MAHLUKÂTI YARATTIM” buyrulan kutsi hadisin geregi Yaradanı bilmek ögrenmek ne bilinçli müslüman olmak için insanlarımız eğitilmeli. Bunun için siz kıymetli hocalarımıza Allah güç kuvvet versin inşaAllah saygı ve selamlarla Allaha emanet olunuz.
Bahri Doğan 2 yıl önce
MÜSLÜMAN ULKELERIN BIR ARAYA GELIP KAYNAŞMA ZAMANI GELDI GECIYOR.BU SIYONISTLERIN VE YAHUDİLERİN KURDUKLARI TUZAĞA KENDI BAŞLARINA ÇEVİRME ZAMANI GELDI .ISLÂM ULKELERI BIRLIĞI BIR ARAYA GELIP BU KUTSAL EMANETE SAHIP ÇIKMALIYIZ.
Adem Duran 2 yıl önce
Biz uzerimize düşeni yapalım. Hem içte hem de dışta fetihler yakındır insaaAllah. Yüreğinize sağlık sayın Hocam
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
0
açık
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:50
Akşam 18:13
Yatsı 19:37
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12