Munfasıl demektir? Munfasıl kelimesinin kökeni nedir? Munfasıl kelimesiyle örnek cümleler... TDK'ye göre anlamı...

'Aşure yemeye giden kaşığını taşır' deyimi ne anlama gelir? 'Aşure yemeye giden kaşığını taşır' deyimi ne anlama gelir?

Munfasıl ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Ayrı duran, ayrılmış, ayrık, ayrılı.
  2.  Memur olarak çalıştığı görevden ayrılmış, işinden çıkmış.
  3. dil bilgisi. Kendisinden sonraki harfe bitişmeyen (harf, zamir).

Munfasıl kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Munfasıl, "ayrılmak" anlamındaki "infisal" kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.

Munfasıl kelimesiyle örnek cümleler

"Kaymakamlıktan munfasıldır." (Şemseddin Sâmi)

"Bir târihte Fîzan muhâsebeciliğinden munfasılan Trablusgarb’a geliyordum." (Fâik Reşat)