Münşeat ne demektir?

Küçük düzyazıların, mektupların vb. nesir par çalarının bir araya getirildiği mecmualara verilen isim. Münşeat mecmualarında toplanan yazıların aynı konuda yazılmış olması şart değildir. Geçmiş dönemlerde, özellikle bazı mektuplar ve diğer nesir parçaları toplanır, derlemeciliği meslek edinmiş kimi insanlar tarafından bir deftere yazılırdı. Böyle bir toplam, bazen birden çok yazarın yazdıklarını değil de sadece bir kişiye ait olan yazıları içerirdi.

TDK'ye göre anlamı

Sanatlı düzyazı veya mektupların toplandığı dergi.

Kelimenin kökeni nedir?

Orhan Pamuk yeni romanını duyurdu: 'Kağıt Oynayanlar' Orhan Pamuk yeni romanını duyurdu: 'Kağıt Oynayanlar'

Arapça, inşa edilmiş şey anlamındaki "munşe'e" kelimesinden türemiştir.