Müşahhas ne demektir? 

Somut demektir.

Bu anlamı Türkçe'de ortaya çıkmış bir anlamdır.

Kelimenin bir diğer anlamı, ayırt edilmiş demektir.

Müşahhas kelimesinin kökeni

Arapça bir kelimedir. Arapçada; tanımak, ayırt etmek anlamındaki teşhis kelimesinden türetilmiştir.

Müşahhas kelimesi ile örnek cümle:

"Bazen hayalim daha müşahhas olur, tanıdığım İstanbul sebillerini, mahallemizin küçük ve fakir süslü çeşmesini görür gibi olurdum."  (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Yukarıdaki cümlede kelimenin "somut" anlamı kast edilmiştir.

Edebiyat târihleri, mâhiyetleri îcâbı edebiyat hakkında müşahhas bir bilgi vermezler. (Mehmet Kaplan)

Yukarıdaki cümlede kelimenin "ayırt edilmiş" anlamı kast edilmiştir.