Müşkülpesent ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Güçbeğenir.
  2. Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.

Müşkülpesent kelimesinin kökeni nedir?

Arapça zor anlamındaki "müşkil" ve Farsça beğenme anlamındaki "pesend" kelimelerinin terkibinden meydana gelmiştir.

Müşkülpesent kelimesiyle örnek cümle

Çok müşkülpesnt bir adam, işimiz zor olacak.