Mustafa Armağan açıkladı: Gazi Mustafa Kemal Paşa 'Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak gerekir' dedi

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan sosyal medya hesabından Mustafa Kemal'in Eskişehir-İzmit Konuşmaları (1923) kitabından alıntıladığı sayfada Atatürk'ün Batı Trakya hakkında kullandığı ifadeleri paylaştı. Söz konusu ifadelerin ardından büyük bir tartışma yaşandı.

Tarih 17.09.2020 - 15:17 17.09.2020 - 15:17

Son günlerde Yunanistan'la Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizin ardından, Batı Trakya ve 12 Adalar meselesi tekrar gündeme geldi. Tarihçi-yazar Mustafa Armağan sosyal medya hesabından Kaynak Yayınları'nın yayınladığı Mustafa Kemal'in Eskişehir-İzmit Konuşmaları (1923) kitabından alıntıladığı sayfada Atatürk'ün Batı Trakya hakkında kullandığı ifadeleri paylaşarak, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. 

'BATI TRAKYA'DAN VAZGEÇMEK LAZIMDIR'

Armağan, Eskişehir-İzmit Konuşmaları (1923) 'İlk kez sansürsüz' alt başlığının yer aldığı kitapta Atatürk'ün ''Batı Trakya'yı elde tutmak için sarf olunacak kuvvet oradan elde edilebilecek istifadeye tekabül etmez. Ana vatanın selameti bakımından Batı Trakya'dan vazgeçmek lazımdır. Meselenin hakiki hal çaresi burasını Yunanistan'a bırakmaktır.” ifadelerini kullandığı görüldü. 

Söz konusu kitapta Mustafa Kemal'e ait olduğu belirtilen açıklamaların tam metni:

Gazi Mustafa Kemal Paşa: Garbi Trakya hakkındaki maddeyi Misak-ı Milliye ithal edenler hiçbir şey düşünmemişlerdir. Bunu koyan ben değilim. Bu madde sonradan ithal edilmiştir. Denilmiştir ki arayı umumiyeye müracaat edilirse Garbi Trakya'nın bize iltihaki temin edilmiş olacaktır. Garbi Trakya'nın bize geçmesi kuvvet midir? Zaaf mıdır? Bunu düşünmek icab eder. Benim nokta-i nazar a göre zaaftır. Garbi Trakya'nın Şimalinde Bulgaristan, Cenubunda deniz, Garbinde Yunanistan vardır. Bu arazi bu suretle iki düşman arazisine doğru uzanmıştır. Orasını elde tutmak için sarf olunacak kuvvet ora dan elde edilecek istifadeye tekabül etmez. Anavatan'ın selameti nokta-i nazarindan Garbi Trakya'dan sarf-i nazar etmek lazımdır. Garbi Trakya hakkında muhtariyet ve sair suretle ortaya atılan na zariyat, muvakkat mahiyeti haizdir. Meselenin hakiki olarak çare-i halli burasını Yunanistan'a bırakmaktır. Aynı zamanda Bulgarlar'la Yunanlılar arasında daimi bir niza zemini olacaktır. Yakın zamanlarda Bulgaristan'dan iki zat benim yanıma geldi. Bunlar, dostluk tesisiyle beraber iki şey istiyorlardı. Biri mahreç, diğeri şarkî Trakya'daki Bul- garları yerinden oynatmayalım! Onlara biraz müsade verelim. Bu mu sadat ekalliyetlere verilen imtiyazat gibidir. Ben buna şu cevabı ver dim: Bulgaristan Türkiye ile hakikaten dost olmak ister mi? Isterse Türkiye ile Bulgaristan arasındaki menafiyi tetkik ve tahlil edelim. Ve nihayete kadar bu menafiin istilzam ettiği hattı hareketi takip edelim. O kadar ki aradaki hudut mevhum bir hattan ibaret olmalıdır. Yoksa Şarki Trakya Bulgarları'na müsaadat vermek, ve gidenlerin gelmesine müsaade etmek hususu bir nokta-i nazar ifade eder. Bulgarlar denize indikleri taktirde tabii Türk-Yunan dostluğu mevzumbahs olur"

Buyük punto ile dizilen bu bölüm, ilk kez burada yayımlanıyor. Diger yayımlarda sansür edilmiştir.-Y.N.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@