Müstahsil demektir? Müstahsil kelimesinin kökeni nedir? Müstahsil kelimesiyle örnek cümleler... TDK'ye göre anlamı...

Müstahsil demektir? TDK'ye göre anlamı

Mahsul yetiştiren kimse, üretici.

Müstahsil kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Müsttahsil, "üretmek" anlamındaki "tahsil" kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.

Müstahsil kelimesiyle örnek cümleler

"Yâhut daha büyük bir ihtimalle yeni bir hayâta geçmenin yolunu bulacak, başka türlü müstahsil olacaktı." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Müddei ne demektir? TDK'ye göre anlamı Müddei ne demektir? TDK'ye göre anlamı

"İyi bir maarif siyasetiyle her çocuk hem kendisini hem memleketi kalkındıracak bir müstahsil olarak yetiştirilebilir." (Mehmet Kaplan)