Mutasavvıt ne demektir?

Anlaşma sağlama maksadıyla taraflar arasında arabuluculuk yapan kimse demektir.

Bir diğer anlamı, orta halde olan, ortadır.

TDK'ye göre anlamı

Aracı

Mutasavvıt kelimesinin kökeni nedir?

Arapçada orta yolu tutmak, arasını bulmak anlamındaki "tevassut" kelimesinden türemiştir.

Mutavassıt kelimesi ile örnek cümle:

Adl, ifrat ile tefrit beynindeki emr-i mutavassıttan ibârettir. (Muallim Nâci)