Mütecaviz ne demektir? Mütecaviz kelimesinin kökeni nedir? TDK'ye göre anlamı... Mütecaviz kelimesiyle örnek cümle...

Mütecaviz ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Saldırgan, saldırıcı, sataşkan.

  2. -den çok, -i aşan.

    Ayrı basım ne demektir? Ayrı basım ne demektir?

 Mütecaviz kelimesinin kökeni nedir?

Kelimenin kıökeni Arapçadır. Kelime, Arapçada geçmek,aşmak anlamındaki "cevaz" kelimesinden türetilmiştir.

Mütecaviz kelimesiyle örnek cümle

Bir seneyi mütecaviz bir zamandır bu işle uğraşıyorum.