Müteveccih ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Müteveccih kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Müteveccih, yönelmek anlamındaki "teveccüh kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.

Müteveccih kelimesiyle örnek cümle

Bütün cüzler kapalı, yüzler bize müteveccih oturuyorlar. (Ahmet Râsim)