Namazda okunan kısa sureler nelerdir?

Namazda okunan kısa sureler genelde Kuran-ı Kerim'in son sureleridir. Peki namazda okunan kısa sureler hangileridir?

İslam 14.12.2019 - 15:36 14.12.2019 - 15:36 Bülent Deniz

 Fil Suresi:

- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
- Termîhim bihicâratin min siccîl
- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresinin Anlamı:

- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

 Kureyş Suresi:

- Li'î lâfi Kurayş'in 
- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresinin Anlamı:

- Kureyş'e imkan sağlandığı için, 
- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Maun Suresi:

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresinin Anlamı:

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler)

Kevser Suresi:

- İnnâ a'taynâkel kevser
- Fesalli lirabbike venhar
- İnne şânieke hüvel'ebter

Kevser Suresinin Anlamı:

- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 Kafirun Suresi:

- Kul yâ eyyühel kâfirûn
- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresinin Anlamı:

- De ki: Ey kâfirler!
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 
- Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

 Nasr Suresi:

- İzâ câe nasrullahi velfeth
- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresinin Anlamı:

- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

 Tebbet Suresi:

- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
- Seyeslâ nâren zâte leheb
- Vemraetühû hammâletelhatab
- Fî cî dihâ hablün min mesed

Tebbet Suresinin Anlamı:

- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
- Karısı da odun hamalı olacak! 
- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

 İhlas Suresi:

- Kul hüvellâhü ehad
- Allâhüssamed
- Lem yelid ve lem yûled
- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı:

- De ki; O Allah bir tektir. 
- Allah eksiksiz, sameddir
- Doğurmadı ve doğurulmadı 
- O 'na bir denk de olmadı.

Felak Suresi:

- Kul e'ûzü birabbil felak
- Min şerri mâ halak
- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Anlamı:

- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
- Yarattığı şeylerin şerrinden,
- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

 Nas Suresi:

- Kul e'ûzü birabbinnâs
- Melikinnâs
- İlâhinnâs
- Min şerrilvesvâsilhannâs
- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- Minelcinneti vennâs

Nas Suresinin Anlamı:

- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
- İnsanların hükümdârına, 
- İnsanların ilâhına, 
- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@