Namık Kemal'in Cezmi romanının özeti

Cezmi 17. yüzyılda yaşamış şair, binici, kahraman bir sipahidir. İran'a karşı açılan bir cenge gider. Kırım şehzadelerinden Adil Giray da ordusuyla oradadır. İkisi arkadaş olurlar. Adil Giray İranlıların bir baskınında yakalanır. Şahın karısı Şehriyar, Adil Giray'ı sever fakat delikanlı, Şah'ın kız kardeşi Perihan'a vurulmuştur; kız da onu sever. Araya mezhep çekişmeleri girer. İran saltanatını şiirlerden almaya çalışırlarken, aşkına karşılık görmeyen Şehriyar öç almak ister. Hazırladığı fesatta Şehriyar da hayatını kaybeder ama Perihan'la Adil Giray da ölürler. Kendilerine yardım için İran’a çağrılmış Cezmi de yaralanır. 

Romandaki başlıca karakterler

  • Cezmi:  Bilgin bir şair, yakışıklı, atlı sporda usta, cesur, gözüpek, yüksek karakterli bir askerdir.
  • Adil Giray : Doğuştan şair yaradılışlı, vicdanı temiz, kültürlü, kuvvetli, hamiyetli, yüksek iradeli ve girişken bir askerdir.
  • Perihan: Şahın kız kardeşidir.Tanrının özene bezene yarattığı,  dünyalar güzeli bir kız olup, cesur, kuvvetli, sağlam iradeli, ahlak ve karakter bakımından emsali olmayan bir kişidir.
  • Şehriyar : Şahın karısıdır.Kırkında olmasına rağmen ince bir güzelliğe sahip, kuvvetli bir bünyesi olan, karakter bakımından ise iradesi zayıf, fesat düşkünü, menfaatçi bir kadındır.
  • Hamza Mirza : Şehriyar’ın oğludur. Annesine benzemeyen bir yapısı vardır. Annesi bir yılan Hamza ise bir kaplan yapısına sahiptir. Cesur, gözüpek, tecrübeli bir askerdir.
  • Abbas: Cezmi’nin görevlendirdiği, parayı çok seven bir İran askeridir.

Cezmi romanı ne zaman yayımlandı?

Romanın ilk basımı 1890 yılında yayımlanmıştır.