Nem nedir? Nem nasıl oluşur?

Bir atmosfer olayı olan ve zamana, mekana göre miktarı değişen, higrometre ile ölçülen nem nedir? Nem nasıl oluşur? Nemin türleri nelerdir? Bağıl nem nedir? Mutlak nem nedir? Maksimum nem nedir? Nemin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Eğitim 23.09.2020 - 17:34 23.09.2020 - 17:34

Nem nedir? Nem nasıl oluşur? Nemin türleri nelerdir? Bağıl nem nedir? Mutlak nem nedir? Maksimum nem nedir? Nemin özellikleri nelerdir?

NEM NEDİR? NEM NASIL OLUŞUR?

Atmosferde bulunan gazlardan biri olan su buharıdır. Bu gaz ise nem olarak adlandırılır. Nem bir atmosfer olayı olmasıyla beraber, miktarı yere ve zamana göre değişmektedir. Nem, bitkilerin terlemesi ve atmosferde buharlaşma sayesinde geçer. Nemin büyük bir kısmı yeryüzündeki suların buharlaşması ile oluşmaktadır. Nem higrometre ile ölçülür

Buharlaşma, sıvı suyun su buharı hâline gelmesidir. Buharlaşmanın gerçekleşmesi için belirli bir su yüzeyi gerekir. Sıcaklığın artması su yüzeyindeki buharlaşmayı artırır. Hava basıncının düşük ve nem açığının fazla olması buharlaşmayı artıran etmenlerdir. Ayrıca rüzgârlı havalardaki buharlaşma durgun havalara göre daha fazladır.

BAĞIL NEM NEDİR?

Bağıl nem bir havanın su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranı olarak tanımlanır.  Havadaki nemin ve sıcaklığın değişmesi bağıl nemin de değişmesine neden olur.

Bağıl nem yaşamı önemli ölçüde etkiler. Bağıl nemin düşük olması canlıların su kaybının artmasına; bitkilerin yapraklarının, insan ve hayvanların derilerinin kurumasına, ayrıca hissedilen sıcaklığın düşük olmasına sebep olur.

Buna karşın bağıl nemin yüksek olması bitkiler için olumlu etkide bulunurken hissettiğimiz sıcaklığın yükselmesine neden olur. Örneğin termometrede sıcaklık 30°C olarak ölçüldüğünde bağıl nem %5 ise hissedilen sıcaklık 28°C, bağıl nem %95 iken hissedilen sıcaklık 42°C olur.

MUTLAK NEM NEDİR?

Bir metreküp havada bulunan nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem higrometre adı verilen bir aletle ölçülür; g/m3 olarak ifade edilir.

MAKSİMUM NEM NEDİR?

Bir metreküp havanın içerebileceği en fazla neme maksimum nem denir. Maksimum nem sıcaklığa göre değişir. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi, diğer bir deyimle maksimum nem artar. Örneğin sıcaklığı 30 °C olan hava 29,6 g, sıcaklığı 10 °C olan hava ise 9,4 g nem taşıyabilmektedir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@