Neokolonyalizm nedir?

Neokolonyalizm veya yeni sömürgecilik, gelişmekte olan bir ülkeyi etkilemek için önceki sömürgecilik ile doğrudan askeri kontrol veya dolaylı siyasi kontrol yöntemleri yerine kapitalizmi, küreselleşmeyi ve kültür emperyalizmini kullanma pratiğidir.

Terim ilk olarak kim tarafından kullanılmıştır? Terimin tartışıldığı çalışmalar

Terim ilk olarak, 1956'da Fransız filozof Jean-Paul Sartre tarafından kullanılmış olup daha sonra Gana devlet başkanı Kwame Nkrumah tarafından 1960'larda sömürgecilikten bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkeleri bağlamında kullanıldı. Neokolonyalizm, Jean-Paul Sartre (Colonialism ve Neocolonialism, 1964) ve Noam Chomsky (Washington Connection ve Third World Facism, 1979) gibi Batılı düşünürlerin çalışmalarında da tartışılmıştır.