Nev Yunanilik nedir? Kurucuları kimdir? Neyi amaçlar? 

Nev Yunanilik diğer bir adıyla Havza edebiyatı, Akdeniz havzasının medeniyet hususundaki gelişmiş yönlerinden faydalanmayı amaç edinmiş, 1912'de ortaya çıkan fikir hareketidir. Kurucuları Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Salih Zeki Atay da fikir hareketinin önde gelen isimlerindendir.

Bu fikir hareketi Eski Yunan ve Latin klasiklerinini örnek alarak eser vermeyi savunur. Yahya Kemal Beyatlı Eski Yunan medeniyetine olan inancını şu cümle ile açıklamıştır:“Biz medenîler, Akdeniz etrafında bir havuzun kenarlarındaki kurbağalar gibiyiz.” Akdeniz'in medeni zenginliklerine inanan ve bunun üzerine bir edebiyat inşa etmeyi planlayan bu fikir hareketi uzun süre varlığını koruyamamışıtır; çünkü ortaya çıktığı yıllarda patlak veren Balkan Savaşı ve düşmanlardan birinin de Yunanlar olması buna mani olmuştur.

Nev Yunanilik fikriyle yazılmış eserler şunlardır:Yahya Kemal'e ait "Sicilya Kızları" ve "Biblos Kadınları" adlı şiirler; Yakupu Kadri'ye ait olan "Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri".

Ömer Seyfettin, "Boykotaj Düşmanı" adlı hikayesinde Yahya Kemal'i ve Nev Yunanilik fikrini tenkit etmiştir.