Nihan ne demektir?

Gizli, saklı, gizlenmiş, saklanmış demektir.

Nihan etmek ne demektir?

Gizlemek, saklamak ne demektir.

Nihan olmak ne demektir?

Görünmez olmak, gizlenmek demektir.

Nihan kelimesiyle örnek cümle:

Hüsnün görünür de sen nihansın. (Abdülhak Hâmit)