'Öge' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "öge" şeklindedir.

Öge ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur.
  2. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.
  3. Gerekçe, araç.
  4. kimya. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
  5. dil bilgisi. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri.
  6. toplum bilimi, mantık. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri. 

Öge kelimesiyle örnek cümle

 "O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir."  (Necati Cumalı)