Tutunamayanlar Romanı

Tutunamayanlar romanı, modern Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Edebiyat eleşitirmenleri, romanı eklektik yönleri nedeniyle postmodernist; deneysel yönleri nedeniyle modernist olarak tanımlarlar. Oğuz Atay, Tutunamayalar'da; Kant'ın mahkeme mecazı ve modern edebiyatta sıkça başvurulan oyun mecazına çokça yer vermiştir.

Tutunamayanlar romanının kazandığı bazı ödüller

1970 yılında TRT Roman Ödülü'nü kazandı. Oğuz Atay'ın 20'inci ölüm yıldönümü olan 2002 yılında UNESCO, Tutunamayanlar'ı İngilizce'ye tercüme edilmesi gereken seçkin edebiyat eseri listesine seçti.

Tutunamayanlar roman özeti

Genç mühendis Turgut özben, yakın arkadaşı Selim Işık’m kendini bir tabancayla vurduğunu gazeteden öğrenir. Selim’in diğer üç arkadaşından, sonra Selim’le ilişkisi olan Günsel admdaki kızdan bu intiharın sebeplerini araştırır. Dördü de verdikleri bilgilerle Selim’in hayatının bilinmeyen yönlerini aydınlığa çıkanrlar. Selim, son günlerinde bir 'Tutunamayanlar Ansiklopedisi" haızırlıyordu; orada kendisine de bir madde ayırmıştı. Özellikle bu ansiklopedi, araştırmaları sırasında Turgut Özben’e kendi benliğini tanımada yardımcı olur: O da tutunamayanlardan biridir; o güne kadar kendisini birtakım töreler, alışkanlıklar yönetmiştir. Turgut Özben bunlardan kopar, evinden aynlır, bir trene binip gider, gözden kaybolur.