'Oldubitti' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "oldubitti" şeklindedir. Çünkü her iki ögesi de −dı (−di /−du /−dü, −tı /−ti /−tu /−tü) veya −r /−ar /−er eklerini almış ve kalıplaşmış
bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Oldubitti ne demektir?

Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki demektir.

Oldubitti kelimesiyle örnek cümle

İşi oldubittiye getirdi.