'Ön söz' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "ön söz" şeklindedir.

Ön söz niçin ayrı yazılır?

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

Ön söz ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, söz başı, ön deyi, mukaddime.

Ön söz kelimesiyle örnek cümle

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir." (Salâh Birsel)