'Öngörü' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "öngörü" şeklindedir.

Dilimizdeki her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Öngörü ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

Öngörü kelimesiyle örnek cümle

Öngörülerimde yanılmadığımı gördüm.