Oportünizm ne demektir, neyi savunur?

Davranış ve kararların belirli ahlak kurallarına ve bir düşünce sistemine göre değil, zamanın gereğine uyarak şahsi çıkarlarına
en uygun düşecek tarzda ayarlanması demektir.

TDK'ye göre anlamı

Fırsatçılık.

Oportünizm kelimesinin kökeni

Fransızcadaki "opportunisme" kelimesinden dilimize geçmiştir.