banner5

23.04.2020, 21:51

Oruç İbadettir! Oburluk yarışması asla!

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

“Oruç İbadettir! Oburluk yarışması asla!”

Asla değiştirilemez ve değiştirilmesi asla teklif dahi edilemez olan Ana Yasamız ve Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’e kavuştuğumuz Ramazan-ı Şerif ayımıza Namaz, Dua, Sadaka ve Oruçlarımızla girdik elhamdülillah! Bir ayı, 11 aydan ve bir geceyi bin aydan hayırlı ve üstün kılan Kur’an-ı Kerim’e kavuşmanın Bayramını ve şükrünü Savm (oruç), Salat, Salavat, Sadaka, Sadakat ve Sabırla eda edeceğiz İnşAllah.

“Ey İman edenler! Ey İnananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız ve daima  Kulluk Bilinciyle yaşayasınız diye, sayılı günlerde (Ramazan-ı Şerif ayında) size de farz kılındı..”  ( Bakara S.183) 

Farsça olan Oruç’un Arapçası Savm (Sıyam), Türkçesi ise bir şeyden uzak durmak ve bir şeye karşı kendini tutmak ve korumaktır! Oruç İbadeti; tan yerinin ağarmasından (İmsak Vaktinden) Güneşin batmasına kadar Müslümanların yemeden, içmeden ve helal olan eşiyle cinsi münasebetten kendini alıkoyması ve nefsine bazı helalleri Allah için yasaklaması ve tüm haramlardan kendisini korumasıdır! Bu sebeple riyası ve gösterişi olmayan tek İbadet Oruç’tur! Hiçbir silahlı güç insanlara oruç misali bir yasak getiremez! Bu eylem ve bu emir sadece Allah aşkı ve sevgisiyle yaşanır!

Oruç; imsak öncesi ve iftar sonrası yeme ve içme yani oburluk yarışması asla değildir! Oruç, nefis terbiyesidir! Merhamet ve sosyal yardımlaşma tatbikatıdır! Malın, mülkün ve makamların geçici olduğunun ve canlarımızın acziyetinin itirafıdır! Gücün, kuvvetin ve her şeyin yegâne sahibinin Allah olduğunun itirafıdır!

Her sene on bir ay yorulan vücutların, şirkin ve küfrün tasallutuyla kirlenen düşüncelerin, günahla ifsat olan kalplerin ve azan nefislerin ıslahının, terbiyesinin ve vücudumuzun rektefesinin en büyük İlacı Oruç İbadetidir!

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan ve susuzluktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur.” Hadis-i Şerifinde belirtildiği gibi boşa kürek çekmek istemiyorsak sadece midelerimizle değil tüm azalarımızla oruç İbadetini ifa etmeliyiz!

Birbirimizi affederek, barışarak, mazlumlara, mağdurlara, yolda kalmışlara sadaka, zekat, infak yardımlarımızla merhamet ederek, batıl yolları bırakıp daim Hak yolda yürüyerek, yalanı, gıybeti, iftirayı dillerimize yasak ederek, faizden, içkiden kumardan ellerimizi çekerek, haramlara bakmaktan gözlerimizi çekerek, şirk, küfür ve her türlü beşeri ideoloji ve izm pisliklerini kalbimizden çıkararak; kalbimizle, gözümüzle, dilimizle el ve ayaklarımızla oruç İbadetini yerine getirmeliyiz! ki; Sevgili Peygamberimiz (s.a) Efendimizin "Her kim inanarak ,şartlarını yerine getirerek  ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" müjdesine kavuşalım!.

Şiddetli sıcaklık, yakan ve kül eden manasına gelen Ramazan; kabul olunan oruçlarımız, fıtre, zekât, sadaka gibi hayırlarımız ve Allahımıza samimi istiğfar (itiraf) ve tövbelerimiz sebebiyle kul hakları hariç tüm büyük, küçük, gizli ve aşikâr geçmiş günahları yakıp kül eden büyük bir fırsat ayıdır!

Yazın güneşin kavurucu sıcağında ağır işlerde, tarlalarda çalışırken bile oruçlarını tutan ve asla oruçlarını bozmayan geçmişteki Müslümanların torunlarına yakışan Müslüman atalarının çilelerle yürüdüğü Allah’a kulluk izinden gitmektir! Bedir Savaşı Ramazan’da yapılmadı mı? Mekke, Ramazan’da fethedilmedi mi? Moğolu yendiğimiz Ayn Calut Savaşı, Endülüs’ün Fethi hep Ramazan ayında gerçekleşmedi mi? Ramazan Ayı hem nefisle hem necis müşrik düzenle cenk ayı değil midir?

Netice;
İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği Ay, Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” ( Bakara S.185) ilahi mesajıyla afiyet, sıhhat ve sağlığımızın şükrü yani teşekkürü olan Oruç İbadetimizi ifa etmeliyiz. Rabbımız Allah kolaylaştırsın.

 “...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan bize bir kurtuluş yolu lütfeyle!  Ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” ( Kehf S. 10)

 “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver! Ahirette de iyilik ve güzellik ver! Ve bizi Cehennem azabından koru” ( Bakara S.201) 

Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği o dehşetli Ahiret gününde beni, ana - babamı ve bütün inananları bağışla!” (İnrahim S.41)

“Allahım sen affedicisin, cömertsin ve Affetmeyi seversin” dua ve niyazlarıyla İmsak ve İftarlarımızda sadece bir ay gündüzleri değil, tüm aylarda gece ve gündüz açlıkla ve yoksullukla mücadele eden mazlumların feryatlarının ve çığlıklarının hatırlanması dileğiyle Allah’a emanet olun!

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak ve İrfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve  Bin aydan Hayırlı Kadir Gecesini içinde barındıran evveli Rahmet, ortası günahlardan Mağfiret ve sonu Cehennemden Azad (kurtuluş) olan Ramazan-ı Şerif ayımız hepimize mübarek olsun 

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:@sevkiyilmaz

Facebook:@sevkiyilmaztr

Facebook: @sevkiyilmaz1955   

Instagram: instagram.com/sevkiyilmaztr

Not; Tüm kardeşlerimize

Ey belaları def eden Allahım! Bizden belaları def eyle! Allah, koruyanların en hayırlısıdır! O Allah, merhametlilerin en merhametlisidir!Allahım! senin her şeye  gücün yeter!” Amiin  duasını her namaz sonrası, her İmsak ve İftar’da tavsiye ediyoruz.

Yorumlar (7)
MEHMED ÇINAR 10 ay önce
İsa aleyhisselam bir ağacın altında ibadet eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları felçli olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen, mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu:
– “Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!..”
İsa aleyhisselam kötürüm adama yaklaştı:
- Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor? Peki hangi nimettir, nice zenginlere verilmediği halde sana verilen?
Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki:
- Allahü teâlâ bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple O’nu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki, o dille de O’na şükrediyorum. Halbuki, dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde O’nu tanıma sevinci, dilinde de O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama Rabbim bana bu sevgiyi ihsan eylemiş.
İsa aleyhisselam;
– “Ver şu elini öyle ise!” diyerek elinden tutar, gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin İsa aleyhisselam olduğunu görünce heyecanlanan adam:
- Sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi Peygambersin, der. Sonra da ayakları üzerine kalkabildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur:
- Yâ NebiyyAllah! Sendeki bu mucizeler de O’ndan değil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayım, O’na şükredeyim, diyerek hemen yere iner, başını secdeye koyar ve der ki:
– “Rabbim! Seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında?”
Adam bunları söyledikten kısa bir zaman sonra ruhunu teslim eder.
Hadiseye şahit olanlar İsa aleyhisselama derler ki:
- Yâ NebiyAllah! Onu secdeye indiren nimetlere biz tâ baştan beri sahibiz. Ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık.
İsa aleyhisselam da onlara şöyle buyurur:
- Öyle ise, tefekkür edin, siz de düşünün! Düşünen, sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır!
*İnsanoğlu nimet içerisinde iken nimetin kıymetini idrak edemez. Balık suda iken suyun kıymetini bilmediği gibi. Ne zaman ki su’dan bir mahrumiyet olur işte o zaman çırpınmaya başlar ama iş işten geçmiştir...Artık yolun sonu görülmüştür.*
Ya Rab! Zatının, sıfâtının, esmâının, efâlinin hudutsuzluğunca verdiğin nimetlere şükürler Olsun .
Emin Bilge 10 ay önce
Allah razı olsun Hocam
MEHMED ÇINAR 10 ay önce
HOCAM CUMAMİZ VE RAMAZANİ SERİFİMİZ HAYİRLARA VESİLE OLSUN İNŞAALLAH.
Bülent Uygun 10 ay önce
Bu mübarek Ramazanda kalbi eli, dili, gözümü haramdan sakınan güzel hocam.
Orucunu
midesiyledeğil ,
nefsimle tutan,
sofrasını dostlarıyla dolduran
kalbi iyilikle dolan
uykuya bile ibadet niyetiyle yapan ????????
İçi kıpır kıpır bugünü bekleyen
Hocama
Hayırlı Ramazanlar Şevki hocam Allah senden razı olsun. Ellerinden öperim
Mehmet özdemir 10 ay önce
Amin inş. Hocam Allah razı olsun
Halil KOCAOĞLU 10 ay önce
Amiiiin muhterem hocam rabbim sizden razı olsun ramazanı şerifiniz ve cumanız mübarek olsun
Mustafa. Baki 10 ay önce
Mubarek Ramazan orucunun fayda ve ehemiyetini veciz bir üslupla bizlere ulaştıran Şevki Hocamıza minnettarız AĞZINIZA dağlık kaleminize güç versin Mevla'm Ramazan'ınız mubarek olsun Hocam Selam sevgi ve duaile
-1
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:12
Yatsı 19:36
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12