Orucun mekruhları nelerdir? Oruç için mekruh olan şeyler nelerdir? Oruç için mekruh olmayan şeyler nelerdir?

Hem nafile hem farz oruçlarımızda dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de mekruhlar. Orucun mekruhları nelerdir? Oruç için mekruh olan şeyler nelerdir? Oruç için mekruh olmayan şeyler nelerdir?

İslam 22.11.2019 - 16:49 22.11.2019 - 16:49

İşte "Orucun mekruhları nelerdir? Oruç için mekruh olan şeyler nelerdir? Oruç için mekruh olmayan şeyler nelerdir?" sorularının cevapları...

ORUÇLU İÇİN MEKRUH OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER

1-Oruçlu olanın su ile islatılmış bir misvak kullanması Imam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre, sabahleyin yahut zevalden sonra yaş ve kuru misvak kullanmakta kerahet yoktur. (İmam Şafii'ye göre, zevalden sonra misvak kullanılması mekruhtur.)
2- Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliğinde) ve abdest alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su doldurup taşırması mekruhtur.
3- Oruçlunun bir özrü bulunmaksızın pişirilen yemeği yalnız ağzı ile tatması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması, karısı için bir özürdür, böyle bir kadın pişireceği yemeğin, yutmaksızın, tadına ve tuzuna bakabilir.
4- Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi olup olmadığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tadmasında kerahet vardır. Bir görüşe göre, muhakkak satın alınması gerekiyorsa yahut aldanmaktan korkuluyorsa, boğaza kaçırmamak şartı ile tadına bakılmasında kerahet yoktur.
5- Oruçlu kimsenin, önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz değildir. Erkekler oruçlu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğnemeleri hoş değildir. Bir özur sebebiyle çiğneyeceklerse, gizlice çiğnemeleri güzel görülmüştür.
6- Oruçlunun kan aldıması, orucunu koruyamayacak şekilde zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur, değilse mekruh olmaz. Bununla beraber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bırakmaktır.
7-Ramazanda harareti az olup serinlemek için ağza ve buruna su almak ve soğuk su ile yıkanmak, Imami Azam'a göre mekruhtur. Çünkü böyle bir hareket, ibadet için bir daralma göstermek demektir. Fakat Imam Ebu Yûsufa göre, bunda kerahet yoktur. Çünkü böyle yapmakla ibadete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş olur. Fetva da buna göredir.
8- Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okşaması mekruhtur.
9- Oruçlu kimsenin zevcesi ile çıplak olduklar halde boyun boyuna sanlmaları kendine güvensin veya güvenmesin, her halükarda mekruhtur. Bu harekete "Fahiş mübaşeret Aşın yaklaşma" denir. Zevcesinin dudaklarını emmesi de her halükarda mekruhtur; buna da "Fahiş kuble - Aşır Öpüş" denir.
10- Oruçlu kimsenin cünub olarak sabahlaması veya gündüzün uyuyup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduğu halde geceleyin yıkanmamak mekruh degildir, denmez.
11- Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokuları koklaması da mekruh değildir. Sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması da mekruh değildir. Ancak erkeklerin süs maksadı ile sürme çekmeleri ve bıyıklarına yag sürmeleri mekruhtur.

(Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen s.276)

Yorumlar