Modern dönem Osmanlı Devleti'nde askeri rütbeler

RütbelerZâbitan rütbeleri şunlardır:

 • Mülazım-ı sani: Teğmen
 • Mülazım-ı evvel:  Üsteğmen
 • Yüzbaşı
 • Kolağası: Kıdemli yüzbaşı

Ümera yani üstsubay rütbeleri şunlardır:

 • Binbaşı
 • Kaymakam: yarbay
 • Miralay: Albay, alay komutanı

Paşa rütbleri ise şunlardır:

 • Mirliva: Liva, tugay demektir. Mirliva tugay komutanı yani günümüzdeki tuğgeneraldir.
 • Ferik-i sani: Tümen ile kolordu arasında bir büyüklüğe sahip askeri birliğin komutanı
 • Ferik-i evvel: Ordu komutanıdır.
 • Müşir: Mareşal

Ordunun dışındaki rütbeler:

 • Nefer
 • Onbaşı
 • Çavuş
 • Başçavuş

Deniz kuvvetlerindeki askeri rütbeler:

Rütbeler-1

Zâbitan rütbeleri:

 • Mülazım
 • Yüzbaşı

Ümera yani üstsubay rütbeleri:    

 • Korvet kaptanı  
 • Fırkateyn kaptanı    
 • Kalyon kaptanı  

Paşa rütbeleri:

 • Liva amiral  
 • Ferik-i sani amiral 
 • Ferik-i evvel amiral       
 • Müşir amiral