Osmanlı Devleti'nin bilinmeyen ama anlamlı adetlerinden biri olan Baklava Alayı uzun yıllar devam etmiş, Devletin son zamanlarında askerlerin laubali davranışları sonucu sona ermiştir. Baklava Alayı ismi verilen bu gelenek nedir? Nasıl yapılmaktadır? İşte Osmanlı Devleti'nde Ramazanların vazgeçilmez geleneği Baklava Alayı ile ilgili bütün bilgiler...

Baklava Alayı Topkapı’da ramazan hayatının güzel bir misalidir. Padişahların, askerlerine ramazan ikramı olarak da bilinmektedir. 

Baklava Alayı

GELENEK NASIL İŞLER?

Eski Türk devletlerinde unvanlar: Babacık Eski Türk devletlerinde unvanlar: Babacık

Baklavalar, Matbah-ı amire’de yani mutfakta hazırlanırdı. Yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi kapıkuluaskerinin her on neferine bir tepsi hesabıyla hazırlanan baklava sinileri futalarına (örtülere) sarılmışolarak Matbah-ı amire önüne dizilirdi. Bu sinilerin ilkini, Silahdar ağa ve maiyyeti, bir numaralıyeniçeri olan padişah adına teslim aldıktan sonra, diğer ortalardan gelen ikişer nefer birer siniyiherhangi bir kargaşaya mahal bırakmadan yüklenirdi. Her bölüğün usta, saka, mütevelli, odabaşı gibiamirleri önde, baklava sinileriyle yürüyenler arkada, açılan kapıdan dışarı çıkarlar, baklava alayıgulgule ve nümayiş ile Divanyolu’nda kendilerini seyretmek için karşılıklı sıralanmış halkınarasından alkış ile kışlalara yürürdü. Sini ve futalar ise ertesi gün Matbah-ı amire’ye iade edilirdi.

BAKLAVA ALAYI GELENEĞİ NEDEN BOZULDU?

Tarihçilere göre Baklava Alayı devletin son dönemlerinde bozulup kuru gürültü hâline gelmiş, alınan sini ve futalar geri iade edilmemiş, hatta askerlerin 'Baklava o kadar lezzetliydi ki sini ve futaları da yedik.” gibi laubali lafları bu adetin son bulmasına yol açmıştır.