Paleososyoloji nedir?

Arkaik kaviimlerin ve tarihten önceki çağların toplum bünyelerinin incelenmesi ile uğraşan sosyoloji dalı.