Panslavizm nedir?

Bütün Slavlar’ın bir araya getirilmesi ve özellikle Rusya’nın önderliğinde birleştirilmelerini öngören siyasal akımdır. 

Pan-cermanizme karşı çarlık zamanında doğmuş fakat sovyet idaresi zamanında da komünizm rejimi içinde başka bir şekilde devam etmiştir.

TDK'ye göre anlamı

Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket.