Pantürkizm nedir? Pantürkizm'in tanımı

Pantürkizm nedir? Pantürkizm'in tanımı... Pantürkizm hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Pantürkizm'in fikir babası kimdir?

Tarih 02.10.2021 - 12:38 02.10.2021 - 13:03

Pantürkizm nedir?

Türkiye dışındaki türkler arasında “Turancılık” adı altında doğmuş,Türk ırkından olan milletleri birleştirmeyi amaçlayan fikirdir.

Macarlar arasında da “Turan” adlı dergide taraftarı bulunmuştur.

Pantürkizm fikrinin Türkiye'ye girişi

Türkiye dışındaki Türkler'in savunduğu Panturankizm fikri, Türkiye'ye 2. Meşrutiyet başında girmiş; önce “Türk Yurdu” dergisi ve “Türk ocağı” nda savunulmuştur.

Pantürkizm'in fikir babası kimdir?

Siyasetçi,yazarY usuf Akçura; Pantürkizm haraketinin fikir babası olarak görülür. Yusuf Akçura, Pantürkizm fikri içinde İslam'ın da önemli bir yer tuttuğunu savunmuştur.

Yusuf Akçura'nın kitapları: "Üç Tarz-ı Siyaset", "Siyaset ve İktisat ", "Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikir Cereyanları ", "Tarih-i Siyasi Dersleri"

Yorumlar