'Pekâlâ' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "pekâlâ" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Pekâlâ ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Benzerlerinden aşağı olmayan.
  2. `Dediğin gibi olsun, öyle kabul edelim` anlamlarında bir söz, peki.
  3. Kesinlikle.
  4. Elbette.
  5. Çok iyi.

Pekâlâ kelimesiyle örnek cümle

"Hâlbuki yalının rehinde olduğunu pekâlâ işitmiştim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)