banner5

banner29

Türkiye Her Şeye Rağmen 19 AB Ülkesinden Daha Hızlı Büyüdü!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2016'nın tamamında gösterdiği performansla dünyanın en büyük 17'nci ve Avrupa'nın ise en büyük 6'ncı ekonomisi konumunda yer aldığını kaydetti. Zeybekci, 'Yüzde 2,9 'luk büyüme oranı ile de AB ülkelerinin 19'undan daha hızlı senelik büyüme oranı ortaya koyduk' dedi.

Siyaset 31.03.2017, 18:14 31.03.2017, 18:14
Türkiye Her Şeye Rağmen 19 AB Ülkesinden Daha Hızlı Büyüdü!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2016'nın tamamında gösterdiği performansla dünyanın en büyük 17'nci ve Avrupa'nın ise en büyük 6'ncı ekonomisi konumunda yer aldığını kaydetti. Zeybekci, 'Yüzde 2,9 'luk büyüme oranı ile de AB ülkelerinin 19'undan daha hızlı senelik büyüme oranı ortaya koyduk' dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2016'nın tamamında gösterdiği performansla dünyanın en büyük 17'nci ve Avrupa'nın ise en büyük 6'ncı ekonomisi konumunda yer aldığını kaydetti. Zeybekci, "Yüzde 2,9 'luk büyüme oranı ile de AB ülkelerinin 19'undan daha hızlı senelik büyüme oranı ortaya koyduk" dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2016 yılı büyüme rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu sabah yayınlanan verilere göre Türkiye'nin 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 oranında büyüdüğünü, yılın tamamında ise yüzde 2,9 oranında büyümeyi başardığını kaydetti.


"AB ülkelerinin 19'undan daha hızlı senelik büyüme oranı ortaya koyduk"


Bu haliyle Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17'nci ve Avrupa'nın da en büyük 6'ncı ekonomisi konumunda olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Türkiye'nin bu başarısı; hiçbir surette taviz vermediğimiz reform politikalarımızla, titizlikle takip ettiğimiz makroekonomik disiplinimizle ve dünyanın dört bir yanında iş yapmaktan kaçınmayan yürekli ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin imzasıyla tescillenmiştir. 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3,5 düzeyinde bir büyüme oranı elde eden Türkiye, birçok gelişmiş ülke ortalamasını geride bırakan bir performans ortaya koymuştur.Ülkemiz 2016'nın son çeyreği itibariyle, resmi olarak verisi açıklanmış olan Avrupa Birliği üyelerinden 23 tanesinden daha hızlı büyümeyi başarmıştır.


Ülkemiz adı geçen dönemde hem Avrupa Birliği ortalamasının (yüzde 1,5) hem de Avro Bölgesi ortalamasının (yüzde 1,3) üzerinde büyümüştür. Benzer şekilde ekonomimiz G20 ülkeleri (yüzde 3,1) ile OECD ortalamasının (yüzde 1,7) oldukça üzerinde bir performans ortaya koymuştur.


2016 yılındaki ekonomik büyüme performansımız, birçok gelişmiş ülke grubu ortalamasının da oldukça üzerindedir. AB ülkelerinin 19'undan daha hızlı senelik büyüme oranı ortaya koyduk."


Bakan Zeybekci, 2016'nın tamamı itibariyle Türkiye'nin, en hızlı büyüyen dördüncü G20 ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Yılın tamamında ABD (yüzde 1,6), Japonya (yüzde 0,5), İngiltere (yüzde 1,8), Güney Kore (yüzde 2,7) ve Meksika (yüzde 2,1) gibi G20 ülkelerinden iyi bir performans sergilemeye muvaffak olduk. 2016 yılındaki büyümemizin temel itici gücü iç talep olmuştur. Yılın tümü itibariyle hane halklarının tüketim harcamalarının yüzde 2,3 oranında, devletin harcamalarının da yüzde 7,3 düzeyinde artış kaydettiğini gördük. Bu gelişim doğrultusunda yılın tümünde iç talep, 3,27 puan ile büyümeye en fazla katkı sağlayan kalem oldu. Dönemsel gelişmeler ve jeopolitik risklerin de etkisi sonucu yılın tamamı itibariyle mal ve hizmet ihracatı kaleminin de yüzde 2'lik bir azalış kaydettiği dikkatimizi çekiyor. Net ihracatın büyümeye katkısı yılın tümü itibariyle -1,35 puan olarak gerçekleşti. Bu noktada bilhassa geçen yıl hizmet ihracatımızdaki zayıf görünüm belirleyici oldu. Ancak son çeyrekte net ihracatın büyüme verdiği negatif katkının -0,24 puan gibi düşük bir seviyede gerçekleşmesi, hatta mal ve hizmet ihracatının yine son çeyrek itibariyle 0,49 puan pozitif katkı sunması, ülkemizin net ihracata dayalı büyüme yapısını 2017 yılında kuvvetlendirme noktasında bizlere umut vermiştir. Zira ihracatımızda 2016'nın son 2 ayında başlayıp bu yıl da belirgin bir şekilde devam eden toparlanma bunun en güçlü destekleyicisidir. Net ihracata ve yatırımlara dayalı bir büyüme patikasına müstesna bir önem atfettiğimizi her zaman yineliyoruz. Zira bu surette istihdam ve refah yaratan bir büyüme üzerinde yükseliyor olabileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


"2016'nın tamamında 584 bin vatandaşımıza ilave istihdam sağladık"


Halihazırda Türkiye ekonomisi büyürken, aynı zamanda vatandaşlarına da istihdam olanakları yaratıldığını kaydeden Zeybekci, "2016'nın tamamında ekonomimizde tam 584 bin vatandaşımıza ilave istihdam sağladık. Yılın geri kalanında da ekonomimizi büyütürken daha fazla vatandaşımıza iş imkânı doğurmaya devam edecek. 2016 yılı, aradan geçen 8 seneye rağmen küresel krizin yaralarının halen sarılamadığı, ticaret ve yatırım hareketlerinin oldukça durgun seyrettiği bir dönem oldu. Birçok gelişmiş ve gelişme yolundaki ülke, ekonomisini büyütmek bir yana, resesyon tehdidinden kurtarmak için alışılmışın dışında politikalara başvuracak kadar güç durumda kaldı. Konjonktürel olarak ele alacak olursak, en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdaki ekonomik aktivite seviyesinin ılımlı olmanın ötesine geçemediğini gördük. Avrupa Birliğinin büyüme görünümündeki belirsizlikler, Brexit ve buna benzer siyasi olumsuzluklarla birleşerek negatif bir unsur oluşturdu. Komşularımızdaki ve genel olarak yakın coğrafyamızdaki siyasi gerginlikler ve her geçen gün daha da şiddetlenen çatışma hali, ülkemizin bu bölgelerle olan ekonomik etkileşimini de doğrudan etkiledi. Tüm bunların yanında Türkiye olarak, hem demokrasimizin hem de ekonomik alt yapımızın çok sert bir testten alnının akıyla geçtiği 15 Temmuz 2016 gecesi ihanetini yaşadık. 15 Temmuz gecesinde tüm dünya; ekonomimizdeki reform yapma kapasitemizin daha da güçlendiğini, ekonomik alt yapımızın ne kadar sarsılmaz inşa edildiğini gördü. Dolayısıyla hem 2016'nın son çeyreğinde, hem de yılın genelinde elde ettiğimiz büyüme oranlarının, böylesine olağan dışı şartların vuku bulduğu bir dönemde kaydedildiği unutulmamalıdır" mesajını verdi.


"Büyüme oranlarımızın yüzde 5'ler düzeyine kalıcı olarak çıkmasını hedefliyoruz"


Bakan Zeybekci, bugün açıklanan verilere göre 2017 yılı ilk 2 ayında ihracatın yüzde 6,7 artarak 23,4 milyar doları gördüğüne değindi. Zeybekci, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Bu gerçekleşme sonucunda ihracatımız, 2017 yılının sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 153,3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için bizleri yüreklendirdi. 2016 yılı genelinde sergilediğimiz büyüme ve bu yılın ilk iki ayındaki ihracat performansımız, her türlü risk unsuruna rağmen ekonomimizin büyük bir direnç gösterebilme kapasitesine sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu dirençli yapı da, bilhassa Hükümet olarak her alanda ortaya koyduğumuz yapısal reformların ve disiplinli makro politikaların doğrudan bir yansımasıdır.


Hükümet olarak siyasi ve ekonomik istikrarın tesisiyle, almış olduğumuz ekonomik tedbirlerle, halen hayata geçirmeye devam ettiğimiz reform uygulamalarımızla büyüme oranlarımızın yüzde 5'ler düzeyine kalıcı olarak çıkacağını, ayrıcı halihazırda ihracattaki yükseliş ivmesinin 2017'nin tümüne yayılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin büyümesini daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı kılmak için, atacağımız her adımı verimlilik artışı sağlama felsefesiyle atacağız. Bu sayede ülkemizin bir önceki günden daha fazla üretim yapmasını, bu üretimi de daima yenilikçi araçlarla gerçekleştirilebilmesinin önünü açacağız. 2016 yılı boyunca ihracatçı sayımızı artırmak, mevcut ihracatçılarımızı daha kurumsal hale getirmek, küresel pazarlarda markalaşmayı ve tasarımı desteklemek amacıyla Ekonomi Bakanlığı olarak mevcut destek unsurlarımızı günlendirdik.


Bunlarla da yetinmedik, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi gibi, e-ticaret sitelerine toplu üyelik gibi, Eximbank aracılığıyla daha uygun finansman koşullarının sağlanması gibi ses getirecek yeni düzenlemeler yaptık. Yine 2016 içerisinde, yatırım projesinin niteliklerini ve ihtiyaçlarını temel alan ve destekler açısından çeşitlilik arz eden, yani tam anlamıyla vizyoner ve esnek bir sistem olan Proje Bazlı Teşvik Sistemini uygulamaya koyduk. Bugüne kadar reformcu kimliğiyle iftihar eden Hükümetimiz, verimlilik artışı ve daha yaygın bir inovasyon kültürü tesis edecek reform politikalarıyla, sürdürülebilir bir büyüme patikasına ve ihracat artışına kalıcı olarak yerleşebilmemizin önünü açacaktır. Temel politikamız, cari açık üretmeyen bir büyüme modeli oturtmak olacak.


AA
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Berat Albayrak'ın istifasını doğru buluyor musunuz?
Berat Albayrak'ın istifasını doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:55
İkindi 15:24
Akşam 17:47
Yatsı 19:11
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7