1971’de İçel’in Silifke ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada gördü. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1994’de mezun oldu. Ertesi yıl Pamukkale Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Lisansüstü eğitimini 1995-2005 Yılları arasında Marmara Üniversitesi TAE Ortaçağ Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi SBE’nde “Türk Hakanlığı (Karahanlı) Tarihi” sahasında yaptı. Bu süreçte Arapça ve ortaçağ Türk tarihi Arap kaynakları için MEB bursu ile iki yıl Ürdün Üniversitesi’nde, Farsça olanlar için yaz dönemi kapsamında Tahran Üniversitesinde, saha ve kaynak araştırmaları yapmak üzere dört ay TİKA destekli proje ile Taşkent Şarkşinaslık Enstitüsünde bulundu. 2007’de Trakya Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ve 2011’de Doçent kadrosuna atandı. 2012-2013’de on beş ay süreyle bulunduğu Chicago Üniversitesinde YÖK ve TÜBİTAK bursları çerçevesinde Doktora Sonrası Araştırma Programını tamamladı. 2016'da Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.

» Eğitim Durumu

Lisans » 1994 Yılı mezunu

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü

Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi

Yüksek Lisans Tezi;

Karahanlı Ali Tegin ve Buhara Devleti (1020-1041)

Doktora » 2005 Yılı mezunu

Hacettepe Üniversitesi SBE Ortaçağ Tarihi

Doktora Tezi;

İlk Müslüman Türk Devleti Türk Hakanlığı (Karahanlılar) Kuruluş Gelişme Çöküş 766-1212

Post Doktora » 2013 Yılı mezunu

The University of Chicago, USA

Post Doktora Tezi;

A Survey on the Islamization Process of Turks in Central Asia (Qarakhanid's Era 766-1212): [YÖK 01 Temmuz 2012 - 01 Ekim 2012 ve TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu 02 Ekim 2012 - 02 Ekim 2013].

» Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi » 1995 Yılında

Pamukkale Üniversitesi

Araştırma Görevlisi Doktor » 2005 Yılında

Hacettepe Üniversitesi SBE

Yardımcı Doçent Doktor » 2007 Yılında

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doçent Doktor » 2011 Yılında

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Profesör Doktor » 2016 Yılında

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

» Akademik ve İdari Görevler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan V. » 15 Şubat 2018 - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında

Tarih Bölümü

Bölüm Başkanı » 17 Ocak 2017 - 17 Ocak 2020 tarihleri arasında

Balkan Araştırma Enstitüsü

Enstitü Müdür Yardımcısı » 20 Mart 2010 - 20 Mart 2012 tarihleri arasında

Edebiyat Fakültesi

Dekan Yardımcısı » 02 Şubat 2009 - 03 Mart 2010 tarihleri arasında

banner5