Prof Dr Osman Çakmak

Tüm Makaleleri

Prof Dr Osman Çakmak

İlk ve orta okulu doğduğu köyde-beldede (Başören ve Deliilyas) liseyi, Sivas Lisesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamladı. Okul ve bölümleri genellikle birincilikle bitirdi.
Almanya’da doktora sonrası çalışmalara katıldı (Alexander von Humboldt Bursu, Wurzburg Üniversitesi). İngiltere, ABD ve TüBİTAK MAM da araştırmacı misafir bilim adamı olarak çalıştı. Organik kimyanın sentez alanında ticari ve biyolojik önemi yüksek moleküllerin eldesinde önemli yeni reaksiyon metotları geliştirdi; biyolojik aktiviteye sahip ilaç adayı moleküller sentezledi. TÜBİTAK, TEYiDEP ve diğer projelerde yürütücü veya akademik danışman olarak görev yaptı. Çeşitli bilim ve araştırma ödüllerine ve çok sayıda bilimsel yayınlara sahiptir.
Atatürk Üniversitesinde (1984) başlayan akademisyenliğini, Tokat Gaziosmanpaşa (1993) üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde (2013) devam ettirdi. Tokat GOÜ ve Yalova Üniversitesinde kurucu idari görevler yaptı. Değişik vakıf üniversitelerinde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalıştı. Çeşitli eğitim kurumlarına ve sınai kurumlara danışmanlık yaptı.
Neşredilmiş kitapları bulunmaktadır. Hayatın her alanında doğa bilimleri kadar dini ve felsefi bilimlerle de ilgilendi. Özellikle yaratılış sırlarına dair felsefe-din-bilim üçgeninde yazılar yazdı. Popüler bilim ve eğitim alanında yazılar kaleme aldı. Bu yazılarında bilimsel konuları toplumsal seviyeye indirmenin başarılı örnekleri sunulmaktadır. Eğitim yazılarında ise Türkiye’nin eğitim-öğretim ve üniversite-araştırma gerçeklerini, eğitim yanılgı ve problemlerini ele almakta; çözüm yollarını gündeme taşımaktadır.
Çakmak, bilim ve eğitim konularında yazı yazmaya nasıl başladığını MAARİF DAVAMIZ adlı kitabında kısaca şöyle anlatmaktadır:
Varlığın sırlarını öğrenmek; özellikle dini gerçeklere ilmi ve mantıki açıklama bulmak, onların fen bilimlerinden delillerine ulaşmak için adeta can atardım. Mesela ahiret ve melekler gibi ruhanilerin varlığına, hayatın sırrına dair uzay matematiğinden ya da teorik fizikten yahut da kuantum biliminden, hatta astronomi bilimlerinden delil bulmak her şeyin üzerinde bir heyecan idi benim için. Madde, atom, yaratılış, astronomi üzerine yazılarım böyle bir merakın neticesinde ortaya çıktı. Hayatın anlamını ve inandıklarımızı mantıki ya da pozitif bilimler yoluyla delillendirmek ve bulduğum delilleri çevreme anlatmak ayrı bir heyecan kaynağı idi.
Ülkemizdeki yanılgılar ve yanıltmalar üzerine kurulu bir eğitim sistemini daha iyi fark edince bunu kalemle daha geniş kitleye duyurmam lazım diye düşündüm. Asıl eğitim problemleri yerine yansıma ve ayrıntılara odaklanıyor; şekilsel dönüşümlerle vakit geçiriyorduk çünkü. Demek ki birileri bizi kandırıyor! Kim kandırıyordu bizi? Nasıl kandırıyordu? Cevabını bulmak için peşine düştüm. Eğitim yazılarım böyle bir arayışın neticesinde ortaya çıkmaya başladı.
Habervakti
TARİHE TANIK OLUN