18
Mar 2019
‘Şehîd’ler, bizi uyandırıyor ve diriltiyor!

‘Şehîd' kelimesinin bir lafzî mânâsı vardır, bir de ıstılahî mânâsı vardır. Lafzî olarak, ‘şehîd', bir dâvanın, bir ideoloji veya siyasî konunun ‘en mükemmel şahidi' demektir. ...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Müslümanların sadece acıları değil, temel yanlışları da derdimizdir

Afganistan'da geçen hafta Tâlibân güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 100'den fazla asker ve sivilin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili olarak 25 Ocak günlü yazımda Tâlibân'a ön yargılı baktığım...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
Böyle tutarsız ve çılgın bir ‘Amerikan Başkanı’ az görülmüştür

1972'lerden beri, günlük yazılar yazmakta olan birisi olarak, hiçbir Amerikan Başkanı'nı yazılarımda bu derece devamlı sözkonusu etmemiştim. Ama, Trump devamlı gündemimizde..  Çünkü, siyaset meydanına alenen ‘İslâm ve...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
Caracas’da yeni bir ‘cici demokrasi’ kurulurken

1994 Mahallî Seçimleri öncesinde o günkü CHP'nin başkanlarından ve bir ara Dışişleri Bakanlığı da yapan bir kişi vardı, ‘M.K' adında, hatırlıyor musunuz? Bu kişi, halkın gözünde itibarı giderek yükselen bir siyasî...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2019
‘Benim siyasetle işim olmaz!’ diyenin tavrı da siyasîdir

Mahallî seçimler yaklaştıkça. Ülke bir genel seçim havasına dönüştü. Esasen mahallî seçimler, her sistemde genel siyasetin nabzının yoklandığı fidelikler mahiyetindedir.    ***  ‘Siyaset' kelimesinin ‘at bakım...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2019
‘Bir ülkeyi İslâm için istemek’ten, ‘İslâm’ı bir ülke için isteme’ye geçiş

İran'da bugün, milyonların  Allah'u Ekber!'  nidâlarıyla ve onbinlerce kurban vererek gerçekleştirdiği İnkılab'ın gerçekleşmesinin 40. Yıldönümü.  *** Biz, o  büyük İnkılab'ın önemli...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2019
‘Her gün Âşûrâ’dır, her yer Kerbelâ!’ bugün de tekrarlanıyor, ama…

İran'da milyonların katılımıyla 40 yıl önce gerçekleşen ve Şahlık düzeninin tarihin dehlizlerine gönderildiği büyük inkılab hareketine bu sütunda geçen hafta iki yazıyla değinilmişti. Yarın ise, Şahlık düzeninin fiilen...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2019
Uzuuun ve çetin bir 40 yıldan geriye kalan

İran halkından milyonların 40 yıl önce, müthiş kararlı bir çetin mücadele ile dünyaya verdiği, hemen her Müslümanı düşündüren mesajlardan ve İslâm adına yapılan uygulamalardan geriye kalan, bugün bizzat İranlı bir kısım Müslümanlarca...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Uzuuun ve çetin bir 40 yılın kısa bir muhasebesi mi?

Geçen hafta boyunca Ankara'da idim. İran Araştırmalar Merkezi (İRAM) ve Ortadoğu Vakfı'nın, başkentin merkezinden bir hayli uzakta, Havaalanı'na yakın Pursaklar'da, Çalışma Bakanlığı'nın kısaca ‘ÇASGEM'...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Şu ‘sekuler’ kafaların kurnazlık ve aymazlığına, pess!

Bir kişi (Yozdil) bir kitap yazmış. Yazdıkları, ölümü üzerinden 80 yıl geçtikten sonra bile kanunla korunan bir kişi hakkında bilinmeyen şeyler değil. (Haa, şunu bilmiyordum: O ‘ikon'laştırılmış kişi öldüğünde,...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2019
Sadece bir ‘emperyalist devlet’ değil, bir ‘haydut devlet’!

Yazının başlığına bakıp, ‘emperyalizm'de ‘haydutluk değil midir?' denilse, yeridir. Ama sırf haydutluk daha bir farklıdır. Çünkü hele de son yüzyılda, Cemiyet-i Aqvâm/ Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2019
Başsız ‘kalabalık’lar olmaktan kurtulmadıkça...

Nijerli olup da Batı Avrupa ülkelerinde ve İstanbul'da tanıdıklarımın arasında, ‘Abdulazîz'isminin yaygınlığı dikkat çekiciydi. Bunun sebebi Nijerli bir kardeşimiz tarafından şöyle izah edilmişti:  ‘1860'larda...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2019
Kazanımları, yetersizlik veya yanlışlar yüzünden toptan mı yitirelim?

Biz, en azından 200-250 yıllık bir gerileyiş ve sonunda da çökertilişin kurbanı olan mazlûm ecdâddan bugüne kalan nesiller olarak, nice derin ve büyük sosyal travmaların dişlileri arasında ezilsek, nice maddî ve manevî ızdırablar çeksek...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2019
Tartışalım veya savaşalım da; niçin, nerede, nasıl ve kimlerle?

Geçen hafta Cumartesi akşamı, Çorum'da Özgürder'in ‘İslamofobia' üzerine tertip ettiği bir programa katıldım, yazar Hamza Türkmen'le birlikte.. Akşam namazını Merzifon'da,  -1683'deki  2....

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2019
‘Yürek Yangısı’yla yapılıyorcasına kurulan sinsice bir tuzak..

Kanunî şekil açısından, önümüzdeki 31 Mart günü, yani 2,5 ay sonra mahallî seçimler yapılacak.. Ama, bu, işin formalite tarafı... Asıl seçim ise, her kişi veya grubun bağlandığı ya da yakınlık duyduğu, tarafdar olduğu inanç, ideoloji,...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2018
Yemen Faciası: İslâm Milleti’nin ortak mes’elesi, acısı ve utancı.. -2-

(Dünkü yazıda, Yemenli İnsan Hakları aktivisti, Nobel Ödül'lü Tevekkul Kerman Vakfı'nca İstanbul'da, ‘Yemen'de yaşanan insanlık faciası'yla ilgili olarak tertiplenen ve 6 saat kadar süren bir konferanstan...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2018
Yemen faciası: İslâm Milleti’nin ortak mes’elesi, acısı ve utancı -1

Yemen'de 7 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşanıyor. Maddî açıdan geri kalmışlığın en dibinde olan bu diyarda aynı diyarın insanlarının birbirini öldürmesi bir yana; hele de çocuk, kadın ve yaşlı, aç- bî-ilâç,...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
Cinayetlerin büyüklüğünü zulüm ve mazlûmiyetin büyüklüğü belirler

Basit kavgalarda ya da ne için yapıldığının farkında olunmayan savaşlarda hayatı sönenler için, geride kalanlarının yürek yangısı bütün topluma yansımaz ve bir müddet sonra unutulur-gider. Ama, mücadeleleri geniş toplum kesimlerine yansımış...

MAKALEYİ OKU

banner5