19
Oca 2020
Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

Şeyh Muhyiddin'in, Ekrem Demirli çevirisiyle Fütûhât-ı Mekkiyye'sinden seçilmiş sözlerin ikincisini aşağıda sunacağım. Hazret'in sözlerini tematik başlıklar altında toplayabilmeyi ve bu sayede onları belli...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2020
Ümmet Vakfı’nın Kudüs raporu

Ümmet Vakfı, 2019 yılında Kudüs'te yaşananları, bir rapor halinde geçtiğimiz Pazartesi günü basınla paylaştı. Bu sayede, her şeyden önce 'İyi ki, içimizde, korunmasında muvaffak olamadığımız ecdat emanetlerinin birinde olup...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2020
İlk Muhit’ten beş öykü 2

İkinci öykü Sibel Eraslan imzalı: İzmir Caddesi'nde Bir Ölüm Vak'ası. Öykü, mekan bakımından geniş, şahıs kadrosu bakımından çok sınırlı. Avukat Hanım, Tamer, Oğuz, doktor ve ille de bir ankebut... Ankebut,...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2020
İlk Muhit’ten beş öykü

Her edebi dergi bir binadır. Edebi türler orada, bir yapıyı oluşturan malzemeler gibi, hem müstakil hem de binanın toplamına dahil oluşları bakımından önem taşırlar. Bu bağlamda, türler, edebi dergide bir binanın temelini, duvarlarını,...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Simone Weil: Eylem, tevazu ve kuş tüyü

Simone Weil yarım kalmış Ludwig Wittgenstein, eylemli Halil Cübran, kırgın Yahudi, kaçak Solcu, vaftiz olmamış Katolik, yurtsuz çilekeş, zamansız havari, romantik Kafka'dır. Kuşkusuz onun sesi bir dost sesidir, ama o...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2020
Simgeler savaşı bir dinler savaşıdır

"Hayat bir mücadeledir” derlerdi büyüklerimiz. Mücadeleyi ise, gündelik hayatın işleyişine mahsus ferdi hareketlerin fevkinde inançsal, toplumsal ve siyasal bir içerikle kullanırlardı. Yetmişli ve seksenli yıllarda açık bir...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2020
Muhakemesiz mahkeme

Hırstan, hınçtan, kanaatsizlikten, büyüklükten, sömürücülükten, kavmiyetçilikten, mezhepçilikten, iktidarını kaybetme korkusundan, politik rekabetten... başları dönmüş yöneticilerin dünyasında yaşıyoruz. Bu yüzden uyandığımız...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

Hakikat, daima tek bir şeyin hakikati olsa da, onun dile getirilmesi olarak güzel söz, yeni hakikatlere pencere açması, hakikatin hayat ve beyan esasında kapsamının genişletilmesi bakımından çok katlı, çok boyutlu...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
Dolduruşa gelmek

Dolduruşa gelmek, argoyu mekan edinmiş terimlerden birisi. Dolduruşa getirmek, dolduruş yapmak, dolmuşa bin(dir)mek, dolmuşa gelmek / getirmek'le aynı soydan bir terim olarak, asıl kaynağı doldurmak kelimesidir. Doldurma'nın argodaki...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2019
Kimin garazı

Özürlülerin ya da normalin altında zekaya sahip insanların ressentimentı çok iyi bilinen bir fenomendir” diyen Max Scheler, Nietzsche'nin tespitlerine yaslanarak, Yahudi ressentimentının şu ikili kaynaktan beslendiğini belirtir: 1-'Seçilmiş...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2019
Garaz / hınç duygusunun dışa vurumu

Her şeyin zıddı ile kaim olduğu hükmünce (Zuhruf, 43:12), insandaki iyi ve kötü duyguların da birbirleriyle eşit sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu bahiste söyleyemeyeceğimiz şey, insandaki iyi ve kötü duyguların, hangilerinin asıl (yerleşik...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2019
Söylemeden söylemek

Lâ-taksus: anlatma, söyleme, konuşma, zikretme, hatırlatma, hikaye etme...” emri, Kelâmullah'ta Hz. Yakub'un diliyle verilir. İligli ayetleri mealleriyle hatırlatalım: 'Hani Yusuf, babasına demişti ki ‘Babacığım! Rüyamda on...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2019
Faşist Batı edebiyat pazarında faşizm satar

Susan Buck-Morss, Görmenin Diyalektiği'nde (Metis, 2010) Walter Benjamin'den şu pasajı nakleder: 'Yalnızca ismini bilmediğimiz bir gözlemci bir gün faşist İtalya'nın büyük bir gazete gibi, hatta büyük bir yayımcı tarafından...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2019
Kimin tarafındayız?

Zemahşerî 1144'te Ürgenç / Cürcâniye'de (Özbekistan), İbnü'l-Fârız 1235'te Kahire'de, Saîdüddîn el-Fergânî ise 1300'de Hac dönüşü Şam civarında vefat etti. Bu tarihler itibariyle, Zemahşerî el- Fârız'dan...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2019
Kudüs’ün alacakaranlığı

Kur'ân'da, Kudüs ve çevresi esasında zikredilen 'bereketli kıldığımız arz” meâlindeki ilâhî ibarenin, olumlu manada kullanılması teamüldendir. Zira Allah'ın kötülüğü yaratmayacağından hareketle, burada bereketten...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2019
Kudüs’ün mescidleri

Allah ve peygamberleri tarafından bizzat işaretlenmiş olan büyük mabetlerin bulundukları yerlerde, sair ibadet mekanlarının boyunları biraz bükük olur. Zira, işaretlenmiş mescidler, hem kendilerinde yapılan ibadetlerin, dua ve zikirlerin bereketlendirilmiş...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
İnfak, sadaka ve zarâfet

İslami bir terim olan (nfk kökünden) infak, Allah'ın rızasını kazanmak için, kişinin kendi kazancından (malından / servetinden) ihtiyaç sahiplerini faydalandırmasıdır. Denir. Sadaka (sdk kökünden sıdk / sadaka; çoğ.: sadak-at) ise,...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2019
Anadolu nerede başlar, nerede biter?

Divriği Ulucamisi ve Darüşşifası hakkında yazdığım (ve henüz bir sonuca da bağlamadığım) yazıları takiben, Arslan Karadayı'dan bir e-posta mesajı aldım. Cinsdergimizin yazarlarından olan Karadayı, Eskişehirli. Seyyid Battal Gazi...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2019
Akan zamanda Bursa

Bursa öykücüsüydü Yücel Balku. 1969'da Iğdır'da doğmuş, 1988'den vefat ettiği 15 Aralık 2003 tarihine kadar Bursa'da yaşamıştı. Bursa Bithynia, Prusias, Prusa, Broussa, Brousse, Bulursa/Bursa (Evliya Çelebi), Bursak ve...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2019
Mircea Eliade ve kutsal

Din” derken herhangi bir müesses dini değil, genel olarak kutsalın tecrübesini kasteden Dinler Tarihçisi Mircea Eliade, dinlere karşı eşit bir mesafe durmasıyla maruftur ve ona göre kutsal da ‘bambaşka' olanın tecrübesi olarak, insanı...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2019
Sanat ve tarih şuuru

Önceki yazımızı 'Divriği Ulucamisi ve Darüşşifası neden sanatla veya sanatlı olarak inşa edilmiştir?” sorusuyla bitirmiştik. Bu sorunun cevabını önce, bu yapıları bina eden Mengücek Beyi Ahmet Şah ile Turan Melek Hatun'un inancında...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2019
Yeryüzünde bir dünya kurmak

Biz, dünyanın içinde, yeryüzünün üstündeyiz. İçinde olmak, içinde olunan şey bakımından kuşatılmışlığı, üstüne olmak ise, üstünde olunan şeyde tasarrufda bulunma imkanı bakımından bir gücü (imkanı) yüklenmiş olmayı ifade...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2019
Yurt, sanat ve eser

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı, bundan iki yıl önce, dışından da olsa görmüştüm. Taçkapılarındaki bezemeler, restorasyon çalışmaları nedeniyle toza bulandıkları halde ihtişamlarından hiçbir şey kaybetmemişlerdi. Ziyaretimden...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Kudüs ve kandil ve Mardin

Hz. Meymune, Peygamber Efendimizden Kudüs'ü sorduğunda ondan, 'Orası haşir ve neşir yeridir. Oraya gidin ve namaz kılın. Oradaki namazın sevabı başka yerdekilerin bin katıdır” bilgisini almıştır. Hz. Meymune, edindiği bilginin...

MAKALEYİ OKU

banner5