07
Tem 2020
Peygamberimiz’in İzinde Kırk Sahabi

Büyüklerimizin yazdıkları siyer, megazi, tabakat, ensab ve tarih kitapları, modern devirde ehil isimlerden oluşan kimi ekiplerin müştereken kaleme aldıkları İslam ansiklopedileri, monografiler ve hikayeler sayesinde, Peygamber Efendimiz'le...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2020
Sanat birdir anlayışlar çoktur

Hz. Ali'ye nispet edilen 'İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı.” sözündeki noktayı bir cem' hali olarak çerçevelediğimizde, maharet, hüner, yetenek, bağış, seçilmişlik vb. özel yönden ilme tabi olan sanatın, o noktada...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
Mehmet Erdoğan’dan “Edebiyat ve Eleştiri Yazıları”

Mehmet Erdoğan, 40 yıllık yazı hayatının, 36 yıllık (1983-2019) müktesebatını, Toplu Yazılar alt başlığıyla Edebiyat ve Eleştiri Yazıları adlı kitabında topladı (Kopernik Kitap, İstanbul 2020). Böylece, Erdoğan daha önce yayımlanan...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
“Ayasofya tekrar cami olsun ama...”

Bir kilise iken, 1453-1930 yılları arasında cami olan, 1934 yılında devrin iktidarınca müzeye dönüştürülmesine karar verilen ve 1935 yılından itibaren müze olarak kullanılmaya başlanılan eski adıyla Fetih Camii'nin, Müslümanların...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
Altı Kaval Üstü Şeşhâne

Mevcut sanat ortada, kamunun 'İşte bu sanattır” diyebileceği ya da en azından, sanattan anladıkları sanılan kişilerin 'iyidir” diye tezkiye edebilecekleri eserlerin yokluğu, sanatçıların yönelimlerindeki / üretimlerindeki kafa...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2020
Kudüs: İşgal fırtınasında bir kandil

Yazıyla, yedi haziran bin dokuz yüz altmış yedi. Rakamla, 07.06.1967, Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği tarihtir. İsrail, gerçek işgalcilerin Kudüs'e uzanan elinin adıdır. Gerçek işgalciler İngiltere, Amerika ve Rusya...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2020
Bir mütefekkir kaç batman gelir?

Kendi devrimizde sadece konvansiyonel savaşlar bitmedi. Dinlerin, ideolojilerin... fikre ve bunun mahsullerinden olan münazaraya dayalı karşılaşmaları da bitti. Artık semboller ve işaretler devrindeyiz, savaşlar bunlar üzerinden sürüyor. Bir...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
Hüseyin Bektaş’tan “Geç Gelen Hüzün”

Hüseyin Bektaş'ın Geç Gelen Hüzün adlı şiir kitabı nihayet elime ulaştı. Okudum, ama bir şiir değerlendirme yazısı olmayacak bu yazı; Demetevler'de bir araya gelmeleri takdir edilmiş bir grup gencin ve hassaten Hüseyin Bektaş'ın...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2020
Kontrollü sosyal hayatın ekonomisi

Kontrollü sosyal hayat deyimindeki, kontrollü kelimesinin ironik bir yönü var. Normalde bu kelimeden ilk kastedilen şey, insanların Covid-19'a maruz kalmamaları için alınması zorunlu tedbirler iken, yeni yönetme ve yönetilme tarzının toplum...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2020
Dünya bir mit yapımevidir

Ontolojik anlayışlar mitin mümkün kıldığı hayallerin ve rivayetlerin verimli tarlalarından hasat edilmişlerdir. Dolayısıyla, varoluşumuza dair hikayelerin hem tohumu hem de tarlası olmaları bakımından mitlerden vaz geçemeyeceğimiz gibi,...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2020
Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

İslâmî literatürdeki karşılığı ilm-i ilâhî olan metafizik, modern zamanlarda bir gerçekliği izafi olarak değil mutlak olarak bilme, bu bilmeye mahsus bakış açılarından birine yerleşme ve onu analiz, sezgi, soyutlama, temsil ya da tercümenin...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2020
Kültür savaşının yerli mevzileri

Din, kadimdir. Kadim, yani öncesiz; başlangıcı belli bir zamanla kayıtlı olmayan; varlığı çok uzun bir geçmişe dayanan demektir. Kadim olanın eskiliği, sadece nispettir. Bu manada eskilik hem yeniliğin eşiği, hem yeniliğe esas mensubiyetin...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
Kültür meselesi

Kültür, maddi bir şey değildir, ilk anlamındaki tarla bağına göre, üretilen bir şey olması bakımından, sonuçları itibariyle maddidir. Bu maddiliğin, kültür kavramıyla ifadesi ise, 19. Yüzyılda Batı'da ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır....

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2020
Siyaset ve samimiyet

Numan Kurtulmuş'un Türkiye'yi Yarınlara Taşımak – Medeniyetimizin İzinde adlı kitabı geçtiğimiz günlerde İz Yayınları arasından çıktı. Bu kitabı öncelikle, 1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak aktif...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2020
Zihniyetten kültüre geçiş

İlahî şeriat, akli şeriatı sınırlamaz, bilakis siyaset, iktidar, çıkar, sömürü... nedeniyle onun etrafında oluşturulan sınırları da açar. Akli şeriat da aynıyla İlahi şeriat etrafında oluşturulan sınırları, tefekkür, akletme, düşünme......

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Din, lafız ve mânâ...

Semavîlik esasında din, sadece kendisiyle tanımlanabilir; kendisinden başka hiçbir tanıma indirgenemez. Ancak her şey ona dahildir ve bu dahil oluşunun derecesine göre ondan hak ettiği payı / ilgiyi alır. Örneğin bilim, teknik, teknoloji başta...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2020
​ Kavramların kaderi ​

Kavram kelimesini '...Özsel özgürlüklerin toplamını, yani söz konusu nesnenin özünü temsil eden tasavvur” olarak açıklayan Ernst Cassirer, 'bu bariz biçimde basit ve apaçık açıklamaya göre” kullanılma şartlarını da şöyle...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
Mustafa Kutlu’nun münevver sesi

Bir şeye düşkün bulunmak, bir işi güçlüğüne rağmen yüklenmek manasındaki 'klf” kökünden gelen teklif (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât), Kelâmî ıstılahta, yerine getirilmesi mükafatı, getirilmemesi cezayı gerektiren, güç...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
Kapanarak açılmak

Zaman, bir nispettir. Bu nispet(lendirme) akleden insanın, kendisinin ve ilişkili olduğu şeylerin hareketlerine tabi olarak yaşayışını belirli bir süreyle / vakitle isimlendirme ihtiyacından doğmuş ve bu yanıyla zaman, en genel tanımıyla kendisinde...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2020
Muhayyel dergi

Muhayyel dergi, Nisan 2020'de 20. sayısına ulaştı. İz Yayınları bünyesinde çıkan dergi, daha önceki sayılarında kurmasal yazılarla edebiyat eleştirilerini esas alırken, yeni sayısında öyküye hatırı sayılır bir yer ayırmış....

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2020
Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

Şeyh Muhyiddin, yanlış düşüncelerden bahsederken sahiplerini zikretmez. Doğru düşünceleri ise, sahiplerinin ismini zikrederek alıntılar. İlk tutumu, kendisini, başkalarının yanlışlarını düzeltmeye memur görmemesinden, ikinci tutumu ise...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2020
Boşluk: İnsanda doluluğa duran potansiyel

Şu karantina günlerinde maruz kaldığımız tatili, zorunlu ataleti, boş-luk kelimesiyle ifade ediyoruz. Boş, tamtakır, tehi, tıngır, açık, çıplak demek. Karşıtı ise doluluk. Dolayısıyla yok kelimesi gibi ontik bir değer ihtiva etmiyor;...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2020
“Çırpınıp içinde döndüğüm deniz”

Evde on ikinci günüm. Serimde biraz seyyahlık, fotoğrafçılık olduğunu bilenler, bu on iki günün benim için ne anlam ifade ettiğini iyi bileceklerdir. Şikayetçi miyim? Asla! Rabbimizin bu gününe şükür; yaşadığımız şartlar itibariyle...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2020
Ölüm hayata dahildir

Bundan üç yıl önceydi. İstanbul'a gezmeye gelen bir hemşerim görüşmek istemişti. Buluştuktan sonra İstinye'deki bir çay bahçesine gitmiştik birlikte. Misafirimi -denizi çok sevdiğini de bildiğim için- dalgaların dövdüğü bir...

MAKALEYİ OKU

banner5