22
Mar 2019
Nuh Arslantaş’a teşekkür

Nuh Arslantaş, 1972 Konya doğumludur. Konya İmam Hatip Lisesi'ni (1991), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi (1996) Bir yıl Giresun'da öğretmenlik yaptıktan sonra akademik hayatta karar kıldı (1997). M.Ü. İlahiyat...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2019
Tasavvufu dönemlendirme sorunu

Geçtiğimiz cumartes günü, Klasik Düşünce Okulu'nda (KDO) yürütülen normal ders programlarının ve oturumların dışında, daha özel nitelikte bir çalıştaya katıldım. 'Daha özel nitelikte” deyişimin nedeni, sadece uzmanların...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2019
Tasavvufî intisap, mertebeler ve hâller nedir?

Metafizik tefekkürdeki üretkenliğimizi ne zaman kaybettik? Bu soruyu şöyle de sorabiliriz: Tasavvufta (İslâm metafiziğinde) gelinen noktayı bir düşünmede nihai hat olarak benimseyip, ilgili ıstılahlara bir yenisini eklemeksizin sadece mevcudlarını...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2019
Vahdet-i vücûtçuluk neden gereklidir?

Aşırı uzaklık kadar aşırı yakınlık da bir perdedir; uzaktaki bir kalemi görmekten perdelendiğimiz kadar, burnumuzun ucuna dayanmış bir kalemi görmekten de perdeleriniriz. Gerçi uzaklık ve yakınlık iki ayrı perde olduklarından, bunlara...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2019
Gelenek kimin sorunudur?

Merleau-Ponty, 'Zaman var ettiği şeyi, tam da varlıktan kovduğu anda yerinde tutar, çünkü yeni varlık bir önceki tarafından olması gereken olarak ilan edilmiştir ve onun için şimdi mevcut olmakla, geçmeye yazgılı olmak aynı...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2019
Birkaç iyi kitap

1-Carl Schmitt, imzasını gördüğüm her kitabı ve yazıyı özenle okuduğum Batılı mütefekkirlerden biridir. Schmitt'in Vakıfbank Kültür Yayınları (Vb.) arasından, Gültekin Yıldızçevirisiyle, Kara ve Deniz: Bir...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2019
Muharrirden köşe yazarına

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün 'Türkiye'de ‘yerli medya'nın geleceği konusunda çok ciddi endişelerimiz var” diye başlayan 12 Şubat 2019 tarihli yazısı şöyle devam ediyordu: 'Finansal,...

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2019
Doğu Karadeniz’de manzaranın dili

Bundan yaklaşık yirmi yıl önceydi. Ülke sevgisinden kuşku duymadığım bir Ermeni arkadaşım, yerel vakıflardan biri tarafından yürütülen bir AB projesi kapsamında, Karadeniz'deki kiliselerin envanterini çıkarmak için, bölgede...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2019
Sanat üzerine birkaç soru ve cevap

Sanatı kastederek, 'Görüş” der Heinrich Wölfflin, 'hep aynı kalan bir ayna olmayıp, kendine özgü iç tarihi bulunan ve pek çok gelişme evresini geride bırakmış canlı bir kavrama gücüdür.” Zira, yine onun kelimeleriyle...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2019
İzzet Keribar fotoğraflarındaki dokunsal bakış

Türkiye Fotoğraf Vakfı, yeni yılın ilk sergisini 23 Şubat'ta, İzzet Keribar fotoğraflarıyla açtı. Vakıf binasında 22 Mart'a kadar seyre açık olacak sergiye, Keribar'ın Suriye, Ürdün, Filistin, Azerbaycan, İran, BAE, Pakistan,...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2019
Vakıfbank Kültür Yayınları’nın vaadi nedir?

Satış esaslı her faaliyet gibi, kitap yayın ve satışının da bir vaadinin olması gerekir. Zira arz - talep dengesi üzerine kurulan her ilişkide, neyin neden üretildiği ve onun neden oradan alındığı sorusu, karşılıklı olarak önceliklidir....

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2019
Yayıncılığın başka dertleri de var

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından basılan kitap ve süreli yayınlar, 1 Şubat 2019 günü itibariyle KDV istisnası kapsamına alındı. Başkan Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nin...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2019
Yayıncılığın başka dertleri de var

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından basılan kitap ve süreli yayınlar, 1 Şubat 2019 günü itibariyle KDV istisnası kapsamına alındı. Başkan Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nin...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2019
Şiir-perdâzlık şiire dahil midir?

Ekberî ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Saîdüddin el-Ferganî, Müntehâ'l-Medârik'inde (ki, İbnü'l-Fârız'ın Kaside-i Tâiyye'sinin şerhidir; çev.: Mustafa Yalçınkaya, Litera Yay., İst. 2018), birinci beyti...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
Bir şiiri iyi ya da kötü yapan şey nedir?

Özü (hilkati) itibariyle iyi olan şiir, ledünnî bilginin, feyzin, fethin, ilhamın, sezginin, hayalin, aklın, fikrin, ilahi müjdelerin... çocuğudur. Bu iyiliği, kendisiyle aynı cinsten olan bilgiyi, tefekkürü, güzelliği, doğruluğu, açıklığı,...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2019
Dâvud el-Kayserî’nin istirahatgâhında...

Geçtiğimiz hafta sonu, Memur-Sen Konfederasyonu, Eğitim-Bir-Sen İznik Temsilciliği'nin periyodik faaliyetlerinden birine katılmak için İznik'teydim. Temsil emanetini yüklenmiş olan kardeşim Mahmut Kocadağ'ın ve kıymetli çalışma...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2019
Türkiye Fotoğraf Vakfı

Aşağıdaki cümleleri, bundan yaklaşık yedi yıl önce, yine bu sütunda yazmıştım: 'Mahcup nazar'ın en açık örneğini sarıklı dedelerle, yaşmaklı ninelerin 1900'lü yılların başında çekilmiş fotoğraflarından gözlemlemek...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2019
Şiir, edebiyat ve yazın

İslam öncesi Arap toplumunda şiir, tek başına ilim demekti. Bu nedenle Allah, Kur'an'ı vahyederken, 'Biz peygambere şiir öğretmedik” (Yasin, 36:69) diyerek vahiy (ve ona tabi bir form olarak hadisler) ile şiirin arasını, herhangi...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
“Yaygıda otur ama yayılma!”

Önceki yazımızda İbnü'l-Arabî'nin İbnü'r-Rüşd'le görüşmesinde, 'evet ve hayır” kelimelerini aynı durum içinde peşpeşe kullanmasının nedeni üzerinde, İbnü'l-Arabî'nin kendi değerlendirmesini esas...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2019
İbnü’l-Arabî “evet ve hayır” arasında İbnü’r-Rüşd’e ne dedi

İbnü'l-Arabî'nin İbnü'r-Rüşd'le görüşmesinde, 'evet ve hayır” kelimelerini aynı durum içinde peşpeşe kullanmasının nedeni, oldum olası merak edilegelmiştir. Jacques Lacan bile, kendi meslekî seçimini (veya seçimsizliğini),...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2019
İki yanı keskin bıçak: Me-deniyet!

Yaklaşık sekiz yıl önce sormuştum, aşağıdaki soruları. Hayat, cevapları doğurduğu kadar, yeni sorulara da hamile kaldığından belirsizleşiyor bazen cevapların mı yoksa soruların mı izinde yürüdüğümüz. Yine de ancak bu sayede anlıyoruz,...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2019
Şehristânî ile ilgili bir tashih

Zeynep Sayın, geçen yıl çıkan Ölüm Terbiyesi adlı kitabında, Gezi güzellemesi yapabilmek için metafiziğe dair birçok seçkin nazariyeyle birlikte, Sezai Karakoç'un 'Değişe değişe bozulmuş ölüm bile... / Ölüm bir grev gibi...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2019
‘Her gün Aşura, her yer Kerbelâ!’

Yeni Şafak, geçtiğimiz çarşamba günü, 25. yaşına girdi. Çeyrek yüzyıla baliğ olmuş bir geçmişin yapıtaşları ve onların döşenmesinde emeği geçen herkes halen hatırlarda olacağından, mezkûr devir için bir özet vermeme ve isim vurgusunda...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2019
Ah Kudüs vah Kudüs!

Müslümanların hakimiyetinde olsaydı Kudüs (Mescid-i Aksâ) için, biri kozmolojik diğeri zamansal olmak üzere iki tarihten söz edebilirdik. Zira, Sezai Karakoç'un dilimize pelesenk ettiğimiz 'Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen...

MAKALEYİ OKU

banner5