Ömer Lekesiz

Bütün Yazıları

Ömer Lekesiz

İmam Mâtürîdî ve tefsiri

Kovid salgınının gemi azıya alması nedeniyle yeni bir kapanmaya maruz kaldığımız şu Ramazan ayında, onun aynı zamanda Kur'an ayı oluşundan hareketle, aklen ve ruhen açılmamıza vesile olması umuduyla yaptığımız kitap tavsiyesini, Ebû...
03 Mayıs 2021

Hindistan ya da düşünmeye sefer zaferin şartıdır

Mumbai'deki sayılı günlerimizde, en çok şaşırdığım husus, beyaz tenli olanların apriori olarak efendi sayılmaları ve halkın onlara hizmet etmek için adeta yarışıyor olmalarıydı. Öyle ki, otelin umumi lavabosunu kullanmak istediğinizde...
24 Nisan 2021

Emekli amiraller neden çıldırdı?

Önceki yazımda, Kanal İstanbul konusunda, CHP'nin bilimsel bilgide safsatadan ileriye geçemediğini, itirazını dedikoduları aşarak gerçeklere bağlayamadığını belirterek, Süveyş Kanalı'ndaki sıcak olaydan sonra, mantığın ve olumlu...
07 Nisan 2021

İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler

Tanımın tanımlananın işareti ve simgesi olduğunu ve buna göre tanımın tanımlanana mana açısından denk gelmesi gerektiğin belirten Ebu Hamid el-Gazzali, buna tabi olarak ilmin de, imgesi olduğu şeye duyular bakımından mutabık...
02 Nisan 2021

Dilimizin Çanakkale’sini savunmak

İki gün önce Çanakkale savaşının 106. yılını idrak ettik. Geçen bu yüz altı yılın içine imparatorluğun kaybını; Milli Mücadele'nin kazanılmasını; anavatana sığışmış halklarla yeni bir devletin kurulmasını; dinden dile,...
20 Mart 2021

Kudüs’ün gazabı Ürdün’ü de tutar mı?

Kıble mescidine sağ kapıdan girip, birkaç adım yürüdüğünüzde solunuzdaki ilk mermer sütunda kurşun izleri görürsünüz. O izler, 20 Temmuz 1951'de Beytülmakdis'i ziyaret eden Ürdün Kralı Abdullah b. Hüseyin'i öldürenlerin...
13 Mart 2021

Akifnâme: Hasan Basri Çantay’ın gözüyle Akif

Faziletli, milleti için gayretli, mücadeleci zatların ortak özelliğidir: Dostlarıyla büyürler, dostlarını büyütürler ve dostlarınca büyütülürler. Bu manada, Mehmet Akif'in adı zikredildiğinde, Said Halim Paşa, Babanzâde Ahmed...
06 Mart 2021

Hilye ya da söz surete geldiğinde

Suretin hakkı, surete getirme/zuhur yoluyla suretlendirilmedir. Çünkü, oluşma/oluşturma cihetinden suret, tabi olduğu alemin hakikatine tabidir: Suretler âlemi! 'Âlem, ‘alâmet ve nişan koymak' mânasındaki alm veya ‘bilmek'...
27 Şubat 2021

Mersin Hamidiye Kışlası nasıl kayboldu?

Mersin'in mutena bir semti olan Çamlıbel'de, Müftü Deresi ile sahil yolunun kesiştiği kısımda, okaliptüs ağaçlarıyla kaplı, yaklaşık 50-60 dönümlük arazi, oldum olası dikkatimi çekmiştir. Mersin'deki birkaç yıllık ikametimde,...
20 Şubat 2021

Bitmeyen bir sefer: Medeniyet Tasavvuru Okulu

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO), ilk düşüncesini ve esaslarını kardeşim Yusuf Kaplan'ın oluşturduğu, bir projenin adıdır. İlk uygulaması 2000 yılında Bilgi Üniversitesi'nde yapılan MTO, iki defa sekteye uğrasa da,...
16 Şubat 2021

Kemalizmlerin çatışmasından milli bir fayda umulabilir mi?

Kemalizm'deki çeşitlenmenin tarihi eskidir. Ortanın Solu, Sol-Kemalizm, Sosyal Demokrat vb. terimlerinin icadına tabi olarak, yaklaşık altmış yıl öncesine dayanan bu çeşitlenmenin, parti merkezli çatışmalara dönüşmesinin tarihi ise...
11 Şubat 2021

Boğaziçi derebeylerinin paralel rektör beklentisi

Uzun bir hazırlık maratonundan sonra, ilgili sınavları da vererek, üniversitede okumayı hak eden bir öğrenci, önce harç, burs vb. işlemler için İdari ve Mali İşler Dairesi'nin tahsildarlarıyla muhatap olur. Ardından Öğrenci İşleri...
05 Şubat 2021

Kitaplarla düşünceye ve edebiyata yön vermek

Günümüzde, son derece karmaşık bir ilişkiler ağına tabi olarak endüstrileşen kültür faaliyetlerinin bir alt sektörü haline getirilen kitap yayıncılığında sermaye gücünün, kurumlaşmanın, profesyonelleşmenin... zorunluluğundan sıkça...
19 Ocak 2021

İyi yayıncıdan iyi kitap beklenir

Bana göre özellik ve öncelik arz eden yayınevlerimizi konuşmayı bugün de sürdüreceğim ama önce Ketebe tarafından İbnülemin Külliyatı'nın ilk kitabı olarak yayımlanan Son Hattatlar vesilesiyle gündeme gelen şu pahalı kitap meselesine...
15 Ocak 2021

Yayıncılığımızın üç feneri

Litera Yayıncılık, kurucusu Muhyittin Macit tarafından belirlenen yayın politikası ve kategorilerinde musır olarak kitap yayımını sürdürüyor. Nitelikleri itibariyle satış kaygısıyla hiç bağdaşmayan İslam düşünce ve felsefesine mahsus...
14 Ocak 2021

Şule: Gönül işi yayıncılık

Şule Yayınları'nın kitap sayısı, Sabahattin Ali külliyatıyla birlikte yedi yüzü aştı. Şiir, öykü, roman, poetika, eleştiri, deneme, günlük, hatıra ve söyleşi kitaplarıyla her şeyden önce tam tekmil bir edebiyat yayınevi olan...
06 Ocak 2021

Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

Maurice Merleau-Ponty, en önemli çalışması olan Algının Fenomenolojisi'nde, anlamaya mahkum oluşumuzu dünyalılığımıza bağlayarak, dünya hayatı ve dolayısıyla tarihi içinde adlandıramadığımız bir şeyi yapma ve söyleme...
26 Aralık 2020

Sera ile atölye arasındaki fark

Yeni kitapları Ketebe Yayınları arasından çıkan dostum Cemal Şakar, sanatla ilgili yazılarımı, temaları ve tezleri itibariyle kendisiyle istişare ettiğim, ilgili eleştirilerini önemle dikkate aldığım biridir. İslam sanat idaraki/oluşumu...
22 Aralık 2020

BİKSAD: Tabela değil, okul!

İstanbul'da ikamete başladığım 2002 yılından beri, faaliyetlerini en çok merak ettiğim yerlerden biriydi, Bilim Sanat ve Kültür Derneği (BİKSAD). Çünkü Hattat Hüseyin Kutlu'nun adıyla birlikte anılıyordu hep. Kutlu hocamız ise,...
21 Aralık 2020

Sanat, mizan ve dil

Önceki yazımızı şu cümleyle bitirmiştik: Kubbetü's-Sahra'nın tezyin ve tezhibindeki tezekkür (hatırlama) insanın unuttuğu ya da hakkında gaflete düştüğü şeye döner: Zâkirleri zikrettikleri şey nedeniyle zikretmek! Kıble mescidinin...
11 Aralık 2020

Sanat ve zikir

Kubbetü's-Sahra'daki tezhibin, geometrik uygulamaların İslam sanatlarının ilk programı olduğunu, bundaki ilk hareket noktasının ise Kur'an'da zikredilen meyve ve bitkilere, cennet tasvirlerine ve mikro-kozmos insanın akıl, ilâhî...
09 Aralık 2020

Hâl, hayat, hayret ve ibret

Müslüman sanatçıyı ve sanat idrakini Kur'an'la ilişkilendirmek, balığı su, arıyı çiçekle ile ilişkilendirmek gibidir. Sudan çıkan balığın, bal yapmayan arının hükmü neyse o sanatçının ve sanatının da hükmü odur. İslam...
06 Aralık 2020

Kendi menzilinde akan bir hayat...

Zemahşerî, Keşşâf'ında, Allah'ın kullarından aldığı üç ahit hakkında şunları söyler: 'Birinci ahit, Hz. Âdem'in bütün zürriyetinden alınmış olan ‘rubûbiyeti ikrar ve kabul' ahdidir. (A'râf 7:172) İkinci...
01 Aralık 2020

İslâm sanatları ve estetik terimlerinin sorgulanmasına doğru...

Müslümanların sanatlarıyla ilgilenenler ve uğraşanlar olarak rahatça kullanageldiğimiz İslam Sanatlarında Estetik terkibi ile iki problemi birlikte yükleniyoruz. Birincisi, ilk ve son tahlilde bir insan işi olan –dolayısıyla asla ve asla kutsal...
27 Kasım 2020
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?